Výkonnostní zkoušky tříletých klisen PK CS v Trojanovicích 24.9.2009

Pohostinný areál v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm již tradičně přivítal moravské tříleté klisny plemenné knihy CS na výkonnostních zkouškách.

Trojanovičtí zůstali věrni svému dobrému pořadatelskému jménu, vše bylo výborně připraveno. Vcelku početné obecenstvo mohlo ocenit hladký a poklidný průběh celých zkoušek.

Většina majitelů využila možnosti ustájit klisny již předchozí den, proto mohly být brzy ráno klisny dosud nezapsané v PK CS popsány a změřeny. Po deváté hodině již začínaly vlastní zkoušky.

Foto 1
Honey S Carisma

79/6 Honey S 41/545 Carisma

Hodnotitelská komise pracovala ve složení MVDr. Josef Živníček, Ing. Jiří Meloun, Ing. Lucie Zavadilová. Celkem 11 klisen se představilo v hale nejprve ve skoku ve volnosti. Volný pohyb po hale byl pro klisny zároveň příležitostí k předvedení mechaniky pohybu.
Po přestávce na oběd zkoušky pokračovaly drezurní úlohou a skokem pod sedlem.
Na závěr se účastníci sešli v místní klubovně ke krátkému zhodnocení a oznámení výsledků.

Všechny klisny zkoušky splnily, nejlepší hodnocení (8,0 b.) obdržela 79/3 IKARIE (2762 Lateran – 7-151 Idyla po 3227 Konzulent-30) chovatelky a majitelky Lýdie Peterkové z Bolatic. Tato klisna byla velmi pěkně předvedena jezdkyní Alenou Fajkusovou.
Dalších pět klisen dosáhlo výsledku nad 7 b. a pět klisen splnilo zkoušku s hodnocením mezi 6,1 – 7 b.

79/3 Ikarie
Asi takhle velký to postavte…
79/3 Ikarie Asi takhle velký to postavte…

Foto 2

K jednotlivým klisnám Vám přinášíme výsledné hodnocení, rodokmen a fotografie.

foto Zenon KISZA, www.fotokisza.com


Více fotografií najdete na:
www.fotokisza.com/index.php?id=gale&dir=jezdectvi/2009/troj_24_9_09_I
www.fotokisza.com/index.php?id=gale&dir=jezdectvi/2009/troj_24_9_09_II
a na:
www.picasaweb.google.cz/gebauer.jiri

<< Zpět

www.studbookcs.cz