Výkonnostní zkoušky tříletých klisen PK CS v Mněticích 15.9.2009

V úterý 15.9.2009 se konaly v areálu ERC s.r.o. v Mněticích výkonnostní zkoušky tříletých klisen PK slovenského teplokrevníka v ČR.

Areál i jeho personál poskytl zkouškám kvalitní zázemí. Klisny skládaly zkoušku v dobře připravené hale, k dispozici bylo venkovní opracoviště a možnost ustájení v boxech. Sešlo se i divácké publikum, pro které byly připraveny katalogy s rodokmeny klisen.

Cleopatra
18/900 CLEOPATRA

Výkonnostních zkoušek pro CS se mohou zúčastnit pouze klisny zapsané v plemenné knize CS. Proto musely dosud nezapsané klisny před zkouškou podstoupit ještě hodnocení exterieru a měření.

Hodnotitelské komisi ve složení: Ing. František Petřík, Jaroslav Hupka a MVDr. Vladimír Tlučhoř se představilo 14 klisen, které nejprve absolvovaly drezurní úlohu a po odsedlání byly předvedeny na ruce. Po krátké přestávce na občerstvení mohli diváci sledovat skokové vlohy klisen při skoku ve volnosti a pod sedlem.

Tamara
80/501 TAMARA

V poměrně početném poli se komisi nejvíce líbila tmavá hnědka 80/ 501 TAMARA (905 Carismo – 41/ 211 Trnka po 616 Erudit), předvedená jezdkyní Marií Buriánkovou. Jako jediná dosáhla hodnocení nad 8 b. (8,2). Chovatelem i majitelem Tamary je pan farář Jan Pazdera z Dobřenic.
6 klisen uspělo ve zkouškách s hodnocením 7 a více bodů, 6 klisen s hodnocením nad 6,1 b. Jedna klisna byla vyloučena pro nesplnění skoku pod sedlem.

Přinášíme Vám rodokmeny, výsledné hodnocení a fotografie jednotlivých klisen.

Autorka fotografií Kateřina Filipi, www.kate-photo.wbs.cz


Další fotografie naleznete na:
drobulka.rajce.idnes.cz/Vykonnostni_zkousky_klisen_CS_Mnetice/#
a na:
www.fotokamenik.com/galerie/2009/zkousky_cs_mnetice/index.html

<< Zpět

www.studbookcs.cz