Výkonnostní zkoušky tříletých klisen PK CS Deštné v Orlických horách 28.9.2009

Poslední letošní výkonnostní zkoušky klisen PK CS se konaly na sváteční pondělí 28.9.2009. Jezdecký areál rodiny Kotyzových v Deštném v O. h. přivítal účastníky krásným slunečným počasím a barevnou kulisou podzimních Orlických hor.

Nejprve mohli diváci přihlížet zápisu klisen do plemenné knihy, který sestává z měření, hodnocení exterieru a předvedení mechaniky pohybu na tvrdém podkladu.

Poté se již veškeré dění přesunulo na výborně připravené prostorné venkovní kolbiště s velmi dobrým povrchem, na kterém se několikrát ročně pořádají kvalitní drezurní závody.

Komisi ve složení Ing. František Petřík, Ing. Jiří Meloun a Jaroslav Hupka se představilo 5 klisen, kolekci čtyř Carismových dcer doplnila jedna klisna po 855 Palisco.

Začínalo se skokem ve volnosti, poté se klisny předvedly v úloze jezditelnosti a v pohybu na ruce a nakonec ve skoku pod sedlem na kavaletové a postupové řadě.

Foto 1 Linet
„Komise zhodnotila mechaniku pohybu klisen i předvaděčů“. 80-326 Linet

Všechny klisny zkoušku splnily, nejlépe hodnocena (7,8 b.) byla hnědka 80/327 LOCIKA (905 Carismo – 46/ 342 Leváda po 436 Admirand). Další dvě klisny získaly nad 7 b. a dvě uspěly shodně s 6,9 b. Krátké zhodnocení za přítomnosti všech účastníků proběhlo při občerstvení v místní klubovně.

Po skončení zkoušek klisen mohli při krátké ukázce diváci i komise ocenit pohybové nadání pětiletého hřebce 46/ 652 LÍSTEK (905 Carismo), který se den předtím vrátil z Prahy jako čerstvě ověnčený vítěz drezurního KMK. Hřebec dosáhl vítězství se svou šestnáctiletou jezdkyní Kamilou Kotyzovou. O kvalitě chovu drezurních koní rodiny Kotyzovy svědčí i fakt, že Lístkova matka 46/ 418 LACRIMA (5043 Riverman) vyhrála drezurní KMK šestiletých v roce 2006.

Lístek
46-652 Lístek

Přinášíme Vám výsledky jednotlivých klisen, rodokmeny koní a fotografie Jana Kameníka.

Další pěkné fotografie najdete na:
www.fotokamenik.com/galerie/2009/destne_09/index.html

<< Zpět

www.studbookcs.cz