Pozor! Změny ve způsobu výběru poplatků za zápis klisen do PK CS!

Poplatky za zápis klisny do PK CS, prováděný inspektorem, budou nově vybírat inspektoři v hotovosti na místě při zápisu.
Při zápisu klisny do PK CS písemnou přihláškou (tj. klisny, které jsou již zapsané v jiné PK v ČR, pro zápis do PK CS se přebírá dřívější hodnocení a nehodnotí je znovu inspektor) bude vyžadováno spolu s přihláškou zaslání originálu Potvrzení o původu klisny. Zápis klisny do PK bude fakturován na dobírku spolu s potvrzeným POP. Došlé přihlášky bez POP nebudou akceptovány.

<< Zpět

www.studbookcs.cz