Výběr hřebců do plemenitby Slovenského teplokrevníka v ČR 2017.

V Mněticích se ve dnech 17. – 18. listopadu 2017 uskutečnil 17. ročník Výběru hřebců do plemenitby PK CS.
Podzimní výběr hřebců je pravidelně vypisován pro dvouleté hřebce (tzv. körung) a pro starší hřebce, kteří se ucházejí o zápis do plemenné knihy na základě vlastní sportovní výkonnosti, nebo výkonnosti potomstva.
Tentokrát tradičnímu výběrovému programu ještě den předtím ve čtvrtek 16. 11. předcházel „předkrm“ v podobě výkonnostních zkoušek 13 tří a čtyřletých hřebců, kteří absolvovali 80-denní test PK CS (těmto výkonnostním zkouškám je věnován samostatný článek).

Dvouletí hřebci:
Dvouletí hřebci jsou tradičně předváděni po dva dny, přičemž měření a předvádění na tvrdém povrchu probíhá první den a pohyb a skok ve volnosti oba dva dny. Dvoudenní model tak dává komisařům lepší možnost posouzení koní a hřebcům šanci prohlédnout si první den prostředí a podat druhý den optimální výkon.
Hřebci, kteří obdrží verdikt „vybrán“, získávají tzv. základní výběr a tím oprávnění k plemenitbě v rámci PK CS na připouštěcí sezonu 2018.
Komise letos pracovala ve složení: MVDr. Vít Holý (předseda komise), MVDr. Jindřich Müller, Rudolf Doležal, Zdeněk Hruška a Jiří Kotyza. Velmi kvalitním odborným komentářem oba dny doprovázel Jan Chýle.

Z původně 18 přihlášených přijelo do Mnětic 13 dvouletých hřebců, což byl po dvou početně slabých ročnících potěšující počet. Velmi si vážíme četného zastoupení hřebců tuzemského chovu (7 ze 13) a jsme rádi, že naši chovatelé projevují o výběry zájem.
Letošní ročník byl silný i kvalitativně, hřebci předváděli výborné výkony, což se odrazilo jednak v hodnocení a také, jak doufáme, ve spokojenosti diváků.
Komise vybrala 8 hřebců. Jako vítěze výběru ocenila hřebce domácího chovu, příslušníka PK ČT, tmavého hnědáka BANNANY (1859 Quintero´s Cassiny – Crazy Cecil Girl po Cent Timpex, z rodiny albertovské ST skokanky Bariery po Arras), chovatele a majitele Luboše Kozáka ml. Hřebec korektního exterieru se po oba dny předvedl zejména výtečně ve skoku a prokázal vhodné vnitřní vlastnosti jako vlohy pro výkon, temperament, ochotu k práci a charakter. Výběrová komise zároveň při závěrečném dekorování vyzdvihla příkladnou chovatelskou práci Luboše Kozáka staršího. Jeho hřebec 1859 Quintero´s Cassiny byl rezervním vítězem výběru PK CS v roce 2012, působil 4 roky v přirozené plemenitbě na stanici Zahájí a zároveň ve sportu, kde zvítězil ve finále KMK. Loni představil na výběru 1 potomka a letos 3 hřebce, z čehož dva, velmi kvalitní, pocházeli z matek z prověřených českých rodin a byli vybráni (dalším vybraným synem byl AMANT z matky 17/ 25 Sisi po 907 Curier Carilex z rodiny albertovské klisny 794 Sahara po Sahib-5).
Jako druhý nejlepší byl vybrán holštýn CORNESSINI (Cornet Obolensky – Cassini I – Calido I) majitele Ondřeje Nágra z Mariánských Lázní. Tmavý hnědák vynikal krom nesporných skokových schopností zejména jistotou při překonávání skokové řady, optimálním temperamentem a působil celkově velmi dobrým dojmem.
Jako třetí nejlepší byl vyhlášen CASUAL (holšt., Casall – Newton – Corrado I), majitele Jiřího Hochmana z Velvar, v přípravě Pavla Hladíka z Dobřenic. Tento líbivý černý hnědák velmi dobrého exterieru poté, co v pátek neměl úplně svůj den, se v sobotu dobře předvedl a přesvědčil tak komisi o svých kvalitách. Zároveň tak potvrdil účelnost dvoudenního předvádění při výběru hřebců.

Dalšími vybranými byli:
již zmíněný AMANT po Quintero´s Cassiny (chov. a maj. Luboš Kozák st.), korektní hřebec s výborným pohybem i skokem
CÉZAR (ČT, Przedswit Jung - 53/ 96 Cena po 2609 Przedswit Klam), chov. Marek Richter, Jívka, maj. ZH Písek, s.p.o., velmi zdařilý produkt kmene Przedswit , impozantní hřebec vyniká exteriérem a silou kostry, kvalitním pohybem i skokem
DREUX (CS, De Niro – Wolita po Rhodium), chov. a maj. Ing. Zdeněk Müller, CSc., polobratr plemeníka Sagitta, hřebec drezurního původu prokázal krom pohybu i ochotu a schopnost skákat a zejména mimořádný charakter, vyniká sílou kostry a korektním fundamentem
PRINS – QUI V. H. APPELSVOORDEHOF (BWP, Denzel v´t Meulenhof – Latano – Alcanar xx), maj. Erik de Winter, připravován rodinou Hanákových z Pernarce, mohutný ryzák vyniká pohybem a obrovskými skokovými schopnostmi, silou a jistotou ve skokové řadě, schopností improvizace a ochotou k práci
CHRISTIAN LIBERTY (Old. Springpf., Christian – Ginger Lady po Cannavaro – Lord Liberty), maj. Jaroslav Teplý, Bučina a Václav Horký, Dubenec, hřebec s některými exteriérovými nedostatky předváděl po oba dny opravdu mimořádné skokové schopnosti a vnitřní vlastnosti jako charakter, ochotu k práci, vlohy pro výkon a temperament.

Starší hřebci:
Starších hřebců, žádající o licenci na základě vlastní sportovní výkonnosti, se přihlásilo 5 a vybráni byli 4:
MANASQUAN M Z (Zang., tm. hd., 2010, Mr. Blue – Atlantic M Z po Air Jordan), maj. HAPAX s.r.o. + Team Nijhof, vlastní výkonnost skok 140 a KMK
CROSBY DK (Old., běl., 2011, Cachas – Levante po Sandro), chov. a maj. Dana Kováčová, Újezd, vítěz finále KMK 6letých 2017
CLIVE (KWPN, 2007, hd., Heartbreaker – Madeleine po Voltaire), maj. SAPRIL EKO s.r.o., Most, vlastní výkonnost skok 140
FRESCO (KWPN, ryz., 2010, Zambesi – Maxim po Calvados), maj. HAPAX s.r.o. + Team Nijhof, 2. místo finále KMK 6letých 2016

Celkově můžeme 17. ročník výběru hřebců zhodnotit jako velmi vydařený a měl divákům a odborné veřejnosti co nabídnout. Organizační tým pod taktovkou Mgr. Jaroslava Müllera pracoval na výbornou a areál byl velmi pěkně připraven.

Těšíme se na Vás při Výběru hřebců v roce 2018!

Ing. Lucie Zavadilová

Fotogalerii Martiny Kůstkové najdete zde:
http://www.jezdectvi.cz/fotogalerie-detail.aspx/vyber-hrebcu-do-pk-cs-mnetice-2017

Videozáznam Josefa Malinovského ze soboty 18. 11. 2017 najdete zde:

Dvouletí hřebci:
https://www.youtube.com/watch?v=J_u9R58wCrs
Starší hřebci:
https://www.youtube.com/watch?v=1q8V6Iv7jos

<< Zpět

www.studbookcs.cz