Výběr hřebců do plemenitby PK Slovenského teplokrevníka v ČR 2016 Mnětice

Výběr hřebců do plemenitby Slovenského teplokrevníka v ČR 2016

Již 16. ročník Výběru hřebců do plemenitby uspořádal Svaz chovatelů Slovenského teplokrevníka v ČR ve dnech 18. – 19. listopadu 2016 v Mněticích.
Podzimní výběr hřebců bývá vypsán pro dvouleté hřebce (tzv. körung) a pro starší hřebce, kteří se ucházejí o zápis do plemenné knihy na základě vlastní sportovní výkonnosti, nebo výkonnosti potomstva. Letos, pro nižší počet přihlášených dvouletých adeptů, bylo k programu ještě přidáno předvedení hřebců po 80-denním testu. Divákům tak byla nabídnuta dvoudenní přehlídka hřebců různých kategorií zpestřená předvedením tří a čtyřletých hřebců pod sedlem.
Počasí bylo tentokrát milosrdné a po oba dny nám dopřálo na tuto dobu neobvykle vysoké teploty, což jsme ocenili zejména v pátek odpoledne při venkovním předvádění na kolbišti. Pršet začalo až v sobotu se začátkem programu v hale.
Dvouletí hřebci: U dvouletých hřebců plemenná kniha CS používá dlouhodobě osvědčený model dvoudenního předvedení. První den jsou hřebci změřeni, zhodnoceni na desce a předvedeni na ruce na tvrdém podkladu. Poté ukáží své pohybové a skokové schopnosti ve volnosti v hale, přičemž v tento den nemusí při skoku překonávat maximální stanovenou výšku. Druhý den absolvují hřebci znovu předvedení ve volnosti a skáčou hodnocenou výšku 110 – 120 – 130 cm. Komisaři samozřejmě mladé adepty bedlivě sledují během celého dvoudenního programu, což jim umožňuje udělat si přesnější obrázek o jejich kvalitě. Po skončení předvádění jsou hřebci při vyhlášení výsledků krátce slovně zhodnoceni a vynesen verdikt „vybrán“ – „nevybrán“. Bodové hodnocení v protokolech komisařů je pouze doprovodným a orientačním záznamem pro komisi, plemenné knize slouží jako pouze jedno z vodítek pro hodnocení kvality hřebce během jeho další chovné a sportovní kariéry. Ve dvou letech věku koně nelze „onálepkovat“ jedním číselným výstupem, který by se s ním „vezl“ celý jeho další život.
S tím také souvisí druh výběru do plemenitby, udělený zde vybraným hřebcům – tzv. základní výběr opravňuje hřebce k působení v plemenitbě po jednu, a to hned následující, připouštěcí sezonu, tj. nyní pro rok 2017. Základní výběr může být po první sezoně na žádost majitele a po schválení Radou plemenné knihy prodloužen o 1 rok. Poté má hřebec možnost obnovit si výběr na základě vlastní sportovní výkonnosti dosažené v soutěžích KMK a šampionátech mladých koní nebo v soutěžích nejvyšší obtížnosti. Pokud této výkonnosti dosáhne, lze pak při jeho hodnocení již přihlédnout i ke kvalitě prvních potomků, které vyprodukoval během základního výběru.
Letos k výběru přijelo jen 5 dvouletých hřebců a z nich bohužel jen 1 domácí produkce. Vybráni byli 2 hřebci. Nejvíce se komisi líbil CAPIBARA (Clarcon – Walli po Canto) v pronájmu ZH Písek, s.p.o. Holštýnský bělouš zaujal krom nesporného skokového a pohybového talentu také velmi sebejistým předvedením, charakterem, ochotou k práci a ideálním temperamentem. Druhým vybraným byl JAGUAR (KWPN, I´M Special de Muze – Sielottie po Burggraaf), taktéž v pronájmu ZH Písek, s.p.o., Mohutný hnědák nastínil, že by mohl potvrdit své rodokmenové předpoklady. Zajímavým, ale nevybraným hřebcem byl jediný zástupce PK CS ARMANI (Quintero´s Cassiny – Bariera po Arras) majitele Luboše Kozáka ml. Temperamentní vraník pochází z prvního ročníku produkce Quintera´s Cassiny, körovaného v roce 2012, z matky z albertovské rodiny Baryška (Dietward I – Duellano II). Dva hřebce zajímavých původů přijeli předvést z Pernarce manželé Hanákovi, JOPLINa (KWPN, Eldorado van de Zeshoek z matky po Sambucco) a ROYAL HORLA Z (ZANG, Royal Feu po Lord Gordon linie Almé Z z matky po Hors La Loi II).
Starší hřebci:
Starší hřebci, žádající o licenci na základě vlastní sportovní výkonnosti (výběr), se sešli čtyři a vybráni byli dva.
Holštýnský bělouš CACHAS (Cachas – Piroschka po Contender a dále Grundyman xx) dosáhl s jezdcem Přemyslem Adamem skokové výkonnosti 145. Ušlechtilý hřebec disponuje kvalitním exteriérem a mechanikou pohybu, s mírami 168, 177, 192, 21,5.
Dalším vybraným byl LUPO (Amor – Laki po Legion, dále Lemnos). Strakáč plemene Polski koň szlachetny polkrwi je prověřen v soutěžích jednospřeží, s Vladimírem Štursou získal v roce 2016 jedno vítězství a několik umístění v CAN2*. Lupo byl vybrán zejména proto, aby byl k dispozici chovatelům zájmově zaměřeným na chov koní atraktivní strakaté barvy a dobrých užitkových vlastností, vhodných pro jezdeckou veřejnost. Hřebec nabízí korektní exterier, prokázaný dobrý charakter a předpoklad konstituční tvrdosti. Míry 162, 170, 192, 22,0.

Hřebci po 80-denním testu:
Předvedeni byli 3 čtyřletí a 2 tříletí hřebci, všichni skokového zaměření.
Hřebci byli změřeni a zhodnoceni na desce již při kontrolních dnech během testu, nyní absolvovali první den drezurní úlohu a parkur pod sedlem na venkovním kolbišti, druhý den pak pohyb a skok ve volnosti v hale. Parkur s výškou překážek do 1 m obsahuje jednu gymnastickou řadu a poté šest samostatných skoků s distancemi. Skok ve volnosti pro tříleté hřebce končí na zkušební výšce 130 cm a pro čtyřleté hřebce na 150 cm.
Vybraní hřebci obdrželi základní výběr k plemenitbě, jehož princip je rozveden výše u dvouletých hřebců.
Vybráni byli dva čtyřletí hřebci, oba holštýnští synové Darca, chovatele a majitele Ing. Jiřího Mayera z Ohrazenic. Oba dva zaujali krom obrovských skokových schopností zejména sebejistotou a inteligencí při překonávání skoků, ochotou k práci, charakterem a vhodným temperamentem. DARTONI (z matky po Clarimo, dále Landjunge) disponuje navíc korektním exteriérem, ušlechtilostí a pěknou hlavou, což u linie Darco nebývá vždy samozřejmostí. Míry: 169, 178, 192, 20,9. ESMAN (z matky U-Cassiana po Cassini I, dále Tin Rocco) prokázal úctyhodné vlohy pro výkon zejména při sobotním skoku ve volnosti na maximální výšce. Míry: 168, 178, 188, 22,0. Oba tito hřebci by měli být cennými pokračovateli velmi výkonné a bohužel stále vzácnější linie Darco.
Třetím vybraným byl tříletý hřebec KARACHI FROM SECOND LIFE Z (ZANG, Kannan – Dakota Second Life Z po Darco, dále Skippy II), majitele Michala Bočka se Sibřiny. Mohutný (173, 181, 185, 21,5) a ušlechtilý vraník kvalitního exterieru je tak nyní jediným v ČR působícím synem hřebce Kannan, který je aktuálně ve světě na vrcholu žebříčku hodnocení plemeníků WBFSH dle dosažené výkonnosti potomstva.
Dále se předvedli čtyřletý BALCAMOR (holšt., Baloubet du Rouet – Cassiano) maj. Ing. Jiřího Mayera (nevybrán) a CHART NOIR JW (holšt., Calido – Acorado I) maj. Johana Veinhandela (nedokončil).

V pětičlenné komisi pracovali: stálý a vážený člen komise prof. Ing. Marko Halo, PhD. ze Slovenska, MVDr. Jindřich Müller, Jaroslav Hupka, Ing. František Petřík a letos nově člen Rady PK CS Rudolf Doležal. Vynikajícím odborným komentářem a příjemným hlasem akci doprovodil MVDr. Vít Holý.
Děkujeme pořadatelskému týmu pod vedením Mgr. Jaroslava Müllera za výbornou organizaci, důstojné prostředí a zázemí pro diváky i účastníky. Zvukař Jan Kameník jako vždy vhodně doladil kulisu předvádění pěknými melodiemi. Hladký průběh výběrů je vždy výsledkem dlouhé přípravy a práce mnoha lidí, které nelze všechny vyjmenovat, ale bez jejich úsilí by se akce nemohla konat.
Velmi si ceníme účastníků, kteří přivezli své hřebce, neboť je to stálo nemálo práce, nákladů a v neposlední řadě také odvahy „jít s kůží na trh“. Velmi bychom stáli o to, kdyby se jich příště našlo více, zejména z řad tuzemských chovatelů.
Chovatelé i diváci, těšíme se na Vás v roce 2017.

Ing. Lucie Zavadilová, tajemnice SCHCS

Fotogalerie Martiny Kůstkové zde:
http://www.jezdectvi.cz/fotogalerie-detail.aspx/vyber-hrebcu-do-pk-cs---mnetice-2016
http://www.jezdectvi.cz/fotogalerie-detail.aspx/ukonceni-80-denniho-testu-hrebcu-mnetice-2016

Video záznamy jednotlivých hřebců z pátku, autor Marek Holub:
1.Joplin
2.Jaguar
4.Armani
5.Royal Horla Z
6.Capibara
11.Balcamor
12.Karachi From Second life Z
13.Dartoni
14.Chart NOIR JW
15.Esman

Videozáznamy ze soboty, autor www.jezdci.cz, Josef Malinovský:
Starší hřebci, hřebci po 80-denním testu, dvouletí hřebci

<< Zpět

www.studbookcs.cz