Výběr hřebců do plemenitby PK Slovenského teplokrevníka v ČR 2015 Mnětice

Ve dnech 20. – 21. listopadu 2015 proběhl v Mněticích již 15. ročník Výběru hřebců do plemenitby Slovenského teplokrevníka v ČR.

První den se předvádělo nejprve na ruce na tvrdém podkladu a poté po oba dny v hale v pohybu a ve skoku ve volnosti. Tento systém, nazvaný zkouška vloh a vlastností, je v PK Slovenského teplokrevníka v ČR (CS) tradiční a dává komisi možnost utvořit si co nejobjektivnější názor na jednotlivé koně. Hodnocen byl původ a genetický přínos jedince, exterier, mechanika pohybu, skokové schopnosti a také vnitřní vlastnosti (vlohy pro výkon, ochota k práci, charakter a temperament), prezentované hřebcem během všech předvedení.

Letošní ročník dvouletých hřebců nebyl počtem ani kvalitou nijak silný.
Z původně přihlášených 18 dvouletých hřebců se k dvoudennímu předvedení dostavilo 9 adeptů na získání základního výběru do plemenitby (k odhláškám došlo v posledních dnech před výběrem). Základní výběr je hřebci udělen na 1 rok (tj. 2016), případně může být prodloužen rozhodnutím Rady plemenné knihy je ještě o jednu připouštěcí sezonu.

Přesto, že ve zkoušce vloh a vlastností dvouletých hřebců dosáhl nejvyššího bodového hodnocení CEDRIK (CS, Eurocomm. Berlin – Acorda H po Acord II, chov. Jaroslav Teplý, Bučina, maj. Taurus Trans s.r.o.) a stal se tak se 7,8 b. vítězem této zkoušky, nebyl vybrán do plemenitby. Vybrán byl pouze jediný hřebec, INIESTA (KWPN, Starpower – Wiennie po Padinus). Importovaný tmavý hnědák v pronájmu Zemského hřebčince Písek, s.p., s mírami 163, 173, 188, 22,0 , dokončil zkoušku se 7,6 body.
Předvedeni byli dále hřebci po plemenících Calido I, Diamant de Semilly, Catoki, Quirado, Drosseklang II, Christon a Kannan.

V sobotu se výběrové komisi představilo také 9 starších hřebců s vlastní výkonností. Předvedli se v hale v pohybu na ruce a ve volnosti.
Výběr obdrželi 3 z nich:
    BRANDO (BWP, Codex – Lys de Darmen), skok 155, maj. Bedřich Hanák
    WARNESS (KWPN, Warrant – Larino), vítěz finále KMK 5 l., maj. ZH Písek
    CONTRAST HG (OLD, Cornet´s Stern – Caletto III), 3.m. ve finále KMK 5 l., maj. MVDr. Heda Krügerová

Výběrová komise pracovala ve složení: Ing. František Petřík, Ing. František Grácz, MVDr. Jindřich Müller, Ing. Dušan Vantroba, Pavel Vachutka.
Celou akci odborným komentářem provázel MVDr. Vít Holý.
Předvádění hřebců a přípravu areálu zajistil tým pod vedením Mgr. Jaroslava Müllera.

Děkujeme divákům, kteří se přes poměrně sychravé podzimní počasí sešli v hojném počtu. A v neposlední řadě majitelům, kteří připravili a dovezli své hřebce k předvedení.
Nashledanou při šestnáctém ročníku Výběru hřebců v roce 2016.

Ing. Lucie Zavadilová

Bodové hodnocení zkoušky vloh a vlastností dvouletých hřebců - tabulka zde.


Vybraný hřebec INIESTA, foto Šárka Votavová


Fotogalerie z Výběru hřebců do plemenitby, foto Šárka Votavová


Videozáznamy z pátečního předvádění, kamera Marek Holub:

2. Calido´s Acorado

4. Quantos Mer

6 Diamant´s Limotas

8 Drossland P.

9 Contos II

12 Cedrik

15 Iniesta

17 Chiaroscuro BC

18 Karachi from Second Life Z

<< Zpět

www.studbookcs.cz