Výběr hřebců do plemenitby PK CS 2013

Výběr hřebců do plemenitby PK CS proběhl v Nesměni 22. listopadu 2013. Letos poněkud netradičně v jednodenní podobě, když první předvedení přihlášených dvouletých hřebců se odehrálo při říjnových předvýběrech

Jeden předvýběr se konal na Moravě, ve stáji Mustang s.r.o., předvybráni zde byli 3 hřebečci z 5 předvedených. Předvýběr pro oblast Čech proběhl v Nesměni a zde postoupilo 5 hřebců z 10. Předvybraní hřebci byli k výběru připuštěni až po zhodnocení RTG.

K listopadovému předvádění a výběru v Nesměni se nakonec dostavilo pouze 5 dvouletých hřebců, šestičlenná hodnotitelská komise byla tedy jen „v mírné přesile“. V komisi jsme rádi přivítali váženého hosta ze Slovenska, prof. Ing. Marka Halo, Ph.D.. Dalšími členy byli Ing. Jiří Meloun, Jaroslav Hupka, MVDr. Helena Holá a Ing. Dušan Vantroba, předsedal Ing. František Petřík. Celé předvádění, včetně venkovního, velmi kvalitním odborným komentářem doprovodil MVDr. Vít Holý.

Všichni hřebci se předvedli nejprve venku na tvrdém podkladu, pro zhodnocení exterieru a mechaniky pohybu. Poté v hale, v pohybu a ve skoku ve volnosti na řadě s výškami posledního oxeru 110, 120 a 130 cm.
Letošní ročník hřebečků komise obecně zhodnotila jako kvalitativně slabší. Vybráni byli nakonec dva hřebci. Vítězem výběru se stal holštýn CHAMPAGNERO po Chin Champ (Chin Chin) z matky Una Bella R po Quintero. Majitelem je Ivan Pajtl z Lokte a hřebce připravoval Pavel Hladík. Druhým vybraným hřebcem je GOLDEN SUN W (KWPN po Goldfever z matky Valanita po Placido) majitelky Marie Sorokačové z Prahy.

Výběrové komisi byl zároveň předveden jeden starší hřebec, šestiletý QENTINO DONTH-M, v letošním roce umístěný jako druhý ve finále KMK. Guidam Sohnova syna dovezla k licentaci Daniela Donthová z Rosnice, hřebec obdržel výběr.

Za přípravu areálu v Nesměni bychom rádi poděkovali p. Lence Jirušové Kabátové a její rodině, která velmi snaživě přistupuje k pořádání všech akcí. Po lońském rozšíření hlediště letos připravila novinku v podobě nového povrchu v hale. Za předvádění všech hřebců patří uznání Ondřeji Rainovi, vedoucím předvádění byl již tradičně Ing. Libor Jakubal. Ozvučení haly i venkovního předvadiště zajistil Jan Kameník.
Doufáme, že se zde můžeme těšit na příští ročník výběru hřebců PK CS.

Ing. Lucie Zavadilová


Fotogalerie Jana Kameníka:

Foto
Foto
Vítěz výběru CHAMPAGNERO (Holst., Chin Champ - Quintero), maj. Ivan Pajtl, Loket. Champagnero.

Foto
Foto
Champagnero. Druhý vybraný hřebec GOLDEN SUN W (KWPN, Goldfever - Placido), maj. Marie Sorokačová, Praha.

Foto
Foto
Golden Sun W. CARINO (CS, Cornet Obolensky - Campione), maj. Evžen Duda, Bolatice.

Foto
Foto
Carino. Carino.

Foto
Foto
Carino. SALAZAR (CS, Sarkozy - Rhodium), maj. Ing. Zdeněk Muller, CSc., Mnětice.

Foto
Foto
Salazar. CANLANDO (Holst., Canterbury - Calando I), maj. JUDr. Dušan Rendl, Most.

Foto
Foto
Canlanda předvádí Ondřej Rain, v pozadí Ing. Libor Jakubal. Šestiletý QENTINO DONTH - M (ČT, Guidam Sohn - Carol), maj. Daniela Donthová, Rosnice.

Foto
Foto
Komise před dekorováním: Zleva komentátor MVDr. Vít Holý, prof.Ing. Marko Halo, Ph.D., Ing. Jiří Meloun, MVDr. Helena Holá, Ing. Dušan Vantroba, Jaroslav Hupka a Ing. František Petřík. Zleva Ing. Jiří Meloun, MVDr. Helena Holá, Ing. Dušan Vantroba, prof.Ing. Marko Halo, Ph.D.

Foto
Foto
V dobrém rozpoložení byli zachyceni Ing. Dušan Vantroba, prof. Marko Halo a MVDr. Vít Holý. Hala JS Nesměň.

Foto
Foto
Hala s hledištěm. Komise.

Další foto najdete zde:
http://www.fotokamenik.com/galerie/2013/nesmen_2013/index.html


<< Zpět