Výběr hřebců do plemenitby PK CS 2011

Ve dnech 11. – 12. listopadu 2011 se uskutečnil v Nesměni (okr. Kolín) již 11. ročník výběru dvouletých hřebců do plemenitby PK slovenského teplokrevníka v ČR. Nově vybudovaný areál JS Nesměň Lenky Kabátové je ideálním místem pro pořádání akcí tohoto typu – prostorná krytá hala s dobrým povrchem, luxusní ustájení, skvělé zázemí pro diváky i zúčastněné, dostatek venkovního prostoru pro pohyb koní i pro parkování, dobrá dopravní dostupnost a v neposlední řadě aktivní přístup pořadatele k organizačnímu zajištění.

Program v hale probíhal po oba dny stejně, hřebci se představili nejprve v pohybu a poté ve skoku ve volnosti na řadě s posledním skokem na hodnocené výšce 110 – 120 – 130 cm. Před začátkem předvádění v pátek dopoledne byla provedena identifikace hřebců včetně kontroly čipu a všichni hřebci byli změřeni. V sobotu dopoledne pak komise hodnotila exterier a mechaniku pohybu na tvrdém podkladu. Slunečné, i když mrazivé, počasí vytvořilo pěknou kulisu tomuto venkovnímu předvádění a odměnilo tak publikum, které se v poměrně hojném počtu sjelo již v sobotních ranních hodinách.

Pozvání SCHCS přijali zástupci Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo, Ing. František Grácz a doc. Ing. Marko Halo, čímž podpořili dlouhodobou spolupráci obou svazů.
Hodnotitelská komise byla sedmičlenná: Ing. František Petřík, Ing. Zdeněk Müller, CSc., Ing. Jiří Meloun, Jaroslav Hupka, Ing. Dušan Vantroba, MVDr. Otakar Chvátal, doc. Ing. Marko Halo.
Akci po oba dny doprovázel odborným komentářem Jan Chýle, komentováno bylo i venkovní předvádění.

Z původně přihlášených 24 hřebců byli někteří vyřazeni po zhodnocení RTG. Z devatenácti hřebců, uvedených v katalogu, se tři nedostavili pro zranění. Komisi a obecenstvu se tak představilo 16 hřebců, 6 příslušníků PK CS a 10 zahraničního chovu.
Verdikt „vybrán“ obdrželi nakonec 4 hřebci: Jako nejlepší z nich byl dekorován JERICHO (CS, 5145 Johnson – Amalia po Tuschinski) chovatele Ing. Z. Müllera, CSc. a majitele ERC s.r.o., Mnětice. Mohutný hnědák s drezurním rodokmenem zaujal jak mechanikou pohybu, tak skokovými schopnostmi. Druhý vybraný byl holštýnský CASMAN (Cascari – Stockholm po Colman) majitele Pavla Hladíka, třetí vybraný DIAMANTE (British Sporthorse, Treliver Decanter – Water Lily po Sovereign Prince) stejného majitele a čtvrtý byl vybrán EBAB RK (KWPN, Nabab de Reve – Arizona Overcinge´s Z po Artos Z) majitele Václava Nágra ml..
Těmto čtyřem hřebcům může být dle Řádu plemenné knihy CS udělen základní výběr do plemenitby pro připouštěcí sezonu 2012, poté může majitel žádat Radu plemenné knihy o prodloužení o jednu další sezonu (možno prodloužit nejvýše dvakrát).

Nutno vyzdvihnout účast českých chovatelů, kteří nelitovali úsilí vynaloženého pro přípravu hřebce na výběr a přijeli představit produkty své dlouholeté chovatelské práce. Odměnou jim bylo předvedení hřebce před početným obecenstvem. PK CS navíc podpořila chovatele koní plemene CS finanční prémií ve výši účastnického poplatku a za všechny zúčastněné hřebce (všech PK) hradila ustájení.

Celý výběr probíhal v poklidu, přesto rychle a bez zbytečných časových prodlev. Na jeho hladkém průběhu se podílel tým předvaděčů a pomocníků: Lenka Kabátová, Marta Melounová, Ladislav Arient, Ondřej Rain a Michal Vantroba, v čele s vedoucím předvádění Ing. Liborem Jakubalem a hlavním organizátorem MVDr. Jindřichem Müllerem. Ozvučení po oba dny zajišťoval Jan Kameník. „Nejpilnějším“ účastníkem byl Pavel Hladík, který připravil a na výběru předvedl 8 hřebců různých majitelů.

Nezbývá, než poděkovat Lence Kabátové za poskytnutí příjemného prostředí areálu JS Nesměň a pozvat všechny chovatele a diváky na příští ročník výběru hřebců PK CS.

Ing. Lucie Zavadilová

Fotogalerie, autor foto Jan Kameník

Foto 1
Foto 2
Vítěz Jericho (CS, Johnson - Tuschinski), majitel ERC s.r.o., Mnětice, chovatel Ing. Zdeněk Müller, CSc. Jericho.

Foto 1
Foto 2
Jericho. Jericho.

Foto 1
Foto 2
Jericho. Druhý vybraný Casman (holst., Cascari - Colman), majitel Pavel Hladík.

Foto 1
Foto 2
Casman. Casman.

Foto 1
Foto 2
Třetí vybraný Diamante (Brit. Sporthorse, Treliver Decanter - Sovereigh Prince), maj. Pavel Hladík. Diamante.

Foto 1
Foto 2
Diamante. Diamante.

Foto 1
Foto 2
Čtvrtý vybraný Ebab RK (KWPN, Nabab de Reve - Artos Z), maj. Václav Nágr ml. Ebab RK.

Foto 1
Foto 2
Ebab RK. Entertainer Vive (KWPN, Corland - Numero Uno), maj. Ing. Vladimíra Lhotáková, Hořovice.

Foto 1
Foto 2
Entertainer Vive. Lewis (CS, Werbespot - Seal - cs xx), maj. Veronika Machová, chov. Pavel Novotný.

Foto 1
Foto 2
Lewis. Curych (CS, Eurocommerce Berlin - Corrado II), maj. ERC s.r.o, Mnětice.

Foto 1
Foto 2
Curych. Eldino (KWPN, Zelote VDL - Marlon), maj. Ing. Vladimíra Lhotáková, Hořovice.

Foto 1
Foto 2
Eldino. Enjoy MH (KWPN, Indoctro - Ahorn), maj. Zdeněk Palička, Vysoká Libeň.

Foto 1
Foto 2
Enjoy MH. Diamantino DK (old., Diarado - Con Air), chovatelka a majitelka Dana Kováčová, Újezd.

Foto 1
Foto 2
Diamantino DK. Diamantino DK.

Foto 1
Foto 2
Cortino - H (old., Cesano II - Contender), maj. Kristýna Hovorková, Křovice. Cortino - H.

Foto 1
Foto 2
Pierot (CS, Němen - Aquilas), chov. a maj. Eva Šimáčková, Nebanice. Pierot.

Foto 1
Foto 2
Explosion Vinckenburgh (KWPN, Clinton - Ramiro Z), maj. Ing. Vladimíra Lhotáková, Hořovice. Explosion Vinckenburgh.

Foto 1
Foto 2
Cassiniquid (holst., Cassini I - Quidam de Revel), maj. Ing. Vladimíra Lhotáková. Cassiniquid.

Foto 1
Foto 2
Gentleman (CS, Guidam Sohn - Ascot), chovatel a majitel Josef Volf, Kunčice. Gentleman.

Foto 1
Foto 2
Gentleman. Cavaro (CS, Cry For Me - Caruso), majitel Josef Kupka, Černožice, chov. Bedřich Wagner.

Foto 1
Foto 2
Cavaro. Cavaro.

Foto 1
Foto 2
Komise. Zleva Ing. J. Meloun, Ing. Z. Müller, CSc., Ing. D. Vantroba, Ing. F. Petřík, J. Hupka, MVDr. O. Chvátal, doc. Ing. M. Halo, hlasatel J. Chýle. Komise.

Foto 1
Foto 2
Komentátor Jan Chýle. Lenky Kabátové.

Foto 1
Foto 2
Marta Melounová a Gentleman. Ondřej Rain, Ladislav Arient a Diamantino DK.

Foto 1
Foto 2
Michal Vantroba a Diamante. Osm hřebců přivezl na výběr Pavel Hladík.

Foto 1
Foto 2
Lenka Kabátová a Ing. Libor Jakubal.


Více fotografií na
http://www.fotokamenik.com/galerie/2011/nesmen_CS_hrebci_2011/index.html


<< Zpět