VÝBĚR A ZKOUŠKY VLOH DVOULETÝCH HŘEBCŮ PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍ LICENCE PK CS

Ve dnech 4.- 5. prosince 2009 (pátek, sobota) proběhne výběr a zkoušky vloh dvouletých hřebců. Vybraným hřebcům bude udělena základní licence k připouštění pro rok 2010 v souladu s platným řádem a šlechtitelským programem PK CS.


Metodika základní zkoušky vloh dvouletých hřebců pro základní licenci PK CS:

 • Formální požadavky:
 •      1) Ke zkoušce je připuštěn hřebec libovolného teplokrevného plemene jezdeckých koní, narozený v roce 2007.
       2) Před zkouškou majitel hřebce předloží originál „Potvrzení o původu“, „Průkaz koně“ a uhradí účastnický poplatek 1 000,-Kč.

 • Zkouška je dvoudenní:
 •      - Celkové hodnocení hřebce je výsledkem obojího předvedení.

       - První i druhý den proběhne posouzení exterieru, poté bude hřebec předveden na ruce a ve volnosti pro posouzení mechaniky pohybu. Následně proběhne skok ve volnosti.

       - Během celé zkoušky se posuzuje přiměřenost temperamentu a charakter koně.

       - Vlastní předvedení hřebce a asistenci u skoku (skok ve volnosti) si každý majitel zajistí sám.

  Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky.
  Výška překážek dosahuje 100 – 110 – 120 cm, šířka 110 cm.
  zkouska
  Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižní.
  Při třetí chybě (zastavení nebo shození) na stejné výšce je hřebec ze zkoušky vyloučen.
  Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku.
  Zkoušku vloh a výběr hřebců do plemenitby organizují osoby pověřené RPK CS, která současně stanoví hodnotitelskou komisi. Hodnotitelská komise je nejméně tříčlenná.

 • Hodnotí se:
 •      - exterier

       - vrozené schopnosti, pracovní ochota a charakter koně v průběhu celé zkoušky

       - skokové vlohy

       - mechanika pohybu  Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

  Zkoušky absolvuje hřebec s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší, než 5 bodů.

  Pro zapsání hřebce do PK CS a udělení licence budou vybíráni jen nejkvalitnější jedinci. Samotný minimální požadovaný výsledek pro absolvování zkoušky ještě není zárukou výběru. • Organizační zajištění:
 •      1. Místo předvádění JŠ Equus Kinský, Hradištko u Sadské 126, Sadská 1, 289 12. SCHCS poskytuje majitelům předváděných hřebců příspěvek na dopravu ve výši 10 Kč/ km a úhradu ustájení hřebce po čas konání akce.
          Ustájení a ubytování – kontakt JŠ Equus Kinský, p. Petr Půlpán, tel.: 777 247 110.

       2. Hřebec bude zařazen do předvedení na základě přihlášky (viz příloha) zaslané do 1.11.2009 na adresu:
          Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR,
          Hřebčinec Nemošice,
          Nemošice 29,
          530 03 Pardubice,
          nebo na mail schcs@studbookcs.cz.

  Součástí přihlášky je kopie Potvrzení o původu koně.

       3. Účastnický poplatek za předvedeného hřebce ve výši 1 000,- Kč bude vybírán před předvedením hřebce.

       4. V případě udělení základního výběru k plemenitbě činí poplatek za zápis hřebce do PK CS dle ceníku 5 000,-Kč.

 • Přílohy:
 • Přihláška

  << Zpět

  www.studbookcs.cz