Velká cena Olomouce.

    Startovní listina Velké ceny Olomouce ST** obsahovala 32 jmen, úspěchem bylo 6.místo koně CS DARTAŇAN (Leonce x Landos) s Tinou Šalkovou (0+4) z SK Oxer z.s.

    V rámcové soutěž S* si vedl velmi dobře také CS THORR (Corrado II x Timorrak des Isles) s Ivanou Horníčkovou z Jezd. stáje Týnec. Ze 67 startujících vybojovali 9.místo (0tr.b.).

Foto: Ivana Maršálková

Thorr a Ivana Horníčková

<< Zpět

www.studbookcs.cz