Školení posuzovatelů stylových a chovatelských soutěží v Trojanovicích v sobotu 16. 2. 2013.

Školení posuzovatelů stylových a chovatelských soutěží proběhne v rámci soustředění v Trojanovicích v sobotu 16. 2. 2013 od 10.oo hod.
Přes den praktická cvičení, večer beseda s videozáznamy, hodnocení funkční závislosti exterieru na výkon koně, posouzení tělesné stavby.
Pořadatel SCHCS a M. Strnadel srdečně zvou všechny zájemce.
Lektoři m.s. Jiří Pecháček a Zdeněk Žíla.

Organizační zajištění a bližší informace MVDr. Vít Holý, tel.: 777 269 849.

MVDr. Vít Holý
vit.holy@email.cz

<< Zpět

www.studbookcs.cz