Trakénský kůň.

Když v roce 1732 pruský král Fridrich Vilém I. založil Správu pruských královských hřebčínů, možná ještě netušil, že učinil jeden z nejvýznamnějších kroků v chovu koní na světě. Východní Prusko (oblast dnešního Kaliningradu) se stalo centrem pro chov ušlechtilých armádních koní, v jejichž původu se nacházeli především zástupci arabů a achal teke, později kolem roku 1900 pak většinu plemeníků tvořili angličtí plnokrevníci. V širokém okolí kolem Královského hřebčína se pak choval obecně kůň východopruský, jehož základem byl malý horský kůň jménem schweik. Královští plemeníci však byli na východopruské klisny používáni a měli tak velký vliv na konzolidaci celého východopruského chovu. Dodnes však registrujeme tzv. původní staré královské rodiny, které jsou velmi ceněné. Trakéni tvořili na začátku 20. století téměř 90 % hipických pluků armád celé Evropy, což se dá zároveň považovat za jedno z nejtvrdších selekčních kriterií v dějinách chovu koní. Velmi brzy se začali pro své vlastnosti trakéni využívat i jako sportovní a dostihoví koně a dosáhli vynikajících úspěchů v největších překážkových dostizích (Velká Pardubická stch.) a na olympijských hrách ve všech disciplinách. II. světová válka zasadila chovu trakénů osudovou ránu zničením královského trakenského hřebčína, německá armáda v únoru 1945 odvlekla na 1000 čistých trakénů do Německa, kruté podmínky transportu přežila jen třetina...

Sargoni - foto Tereza Huclová
Sargoni
foto Tereza Huclová

V Rusku se trakéni koncentrovali do řady chovných závodů, z nichž největší význam má dodnes Konzavod S. M. Kirova, odkud pocházejí nejen současní a bývalí olympionici ve skoku a drezuře, ale byli odtud dovezeny i klisny a hřebci, kteří mimořádnou měrou ovlivnili chov sportovního koně v poválečném Československu. Zároveň se po II. světové válce shromáždilo v našem státě velké množství kořistních koní, nejlepší z nich v hřebčíně Hostouň na Šumavě. I zde byla řada čistokrevných trakénů, pokračovatelem hostouňského chovu pak byl hřebčín Albertovec, kde se na 30 nosných trakénských rodin s velkým úspěchem drželo až do r. 2005, poté bohužel došlo k likvidaci a rozprodání celého chovu.

Trakéni musí jako jedni z mála prokazovat čistokrevný původ až do 4. generace předků. Je to velký handicap pro prezentaci tohoto plemene, neboť většina koní trakénského původu pak dělá reklamu jiným plemenným knihám... vzpomeňme jen takové velikány světového chovu a sportu jako jsou Argentinus (linie trak. Abglanz), Stakkato (linie trak. Semper Idem), Grannus (z matky po trak Ozean,) Hochadel (trak Hohenstein), Milton (vnuk trak Marco Polo) a samozřejmě famozní Totilas (trak Gribaldi)....

U nás pak nesmíme zapomenout na vynikající úspěchy linií Quoniam a Topas. Krátce zde rovněž působil vynikající trojnásobný účastník finále světového poháru ve skákání Aktiv. V současnosti máme pouze 2 živé trakénské plemeníky a těmi jsou Sargoni (Santiago) a Plesant (Sapros), oba velmi kvalitní.

Klisen trakénského plemene je na území ČR cca 130 kusů, ročně se rodí kolem deseti čistokrevných hříbat.

Rok 2012 se stal historickým mezníkem v chovu trakénů v Čechách, kdy po dvacetiletém úsilí bylo Svazu chovatelů českého trakéna uděleno oprávnění k vedení plemenné knihy TRAK na území ČR.
Rádi bychom proto oslovili touto cestou všechny, kdo budou mít zájem o zápis klisen do trakénské PK nebo budou chtít s naším svazem spolupracovat.
Kontakt pro veškeré informace je na tel.
       777 269 849, MVDr. Vít Holý a
       603 525 377 Lucie Zavadilová – sekretariát.
Email : vit.holy@email.cz .
Internetové stránky se připravují...

Momentálně probíhá zápis trakénských klisen a hřebců do PK, od příštího roku se budou v ČR rodit již první čistokrevní trakéni. Se světovým Trakehner verband probíhají zároveň jednání o možnosti pálení dvojitého losího parohu, klasického trakénského výžehu, na levém stehně.
Aktivně již probíhá spolupráce se Svazem chovatelů CS, již letos proběhnou výběry mladých hřebců a zkoušky hřebců společně. Rovněž zkoušky klisen budou organizovány dohromady.

Plesant - foto Ladislav Kindl
Plesant
foto Ladislav Kindl

Těšíme se na spolupráci se všemi zájemci a jsme rádi, že naše práce, která je již dlouhá léta vysoce ceněna ve světě, došla svého uznání i doma. V neposlední řadě chceme poděkovat i všem pracovníkům Ministerstva zemědělství ČR, kteří se na vydání PK TRAK v letošním roce podíleli.

A trakénským koním přejeme hodně úspěchů v chovu i sportu.

MVDr. Vít Holý
vit.holy@email.cz

<< Zpět

www.studbookcs.cz