SVOD KLISEN A HŘÍBAT PK CS
V DOBŘENICÍCH

Vzhledem k rozsáhlým stavebním pracím na komunikacích v celých Dobřenicích je jediný možný příjezd do areálu Jezdecké školy Dobřenice zespodu zámeckým parkem. Popis trasy: Státní silnice Hradec Králové – Praha, při jízdě směrem od HK v místě, kde je doprava odbočka na Nechanice, odbočíte doleva směrem k Dobřenicím (tato odbočka je označena jako „zákaz vjezdu“, „slepá ulice“, přesto je průjezdná), pojedete stále rovně až ke zdi ohrazující zámecký park, zde zahnete doprava na prašnou cestu a po 200 metrech vjedete bránou do parku, průjezd parkem vzhůru k zámku a k areálu Jezdecké školy. Omlouváme se za tuto drobnou komplikaci a těšíme se na Vaši účast.

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR pořádá v neděli 24.5.2009 v Dobřenicích (okr. Hradec Králové) svod klisen k zápisu do plemenné knihy CS a svod hříbat PK CS k označení a registraci.

Začátek svodu v 10.00 hod.

Zápis klisen do PK CS

Zapsány mohou být tříleté a starší klisny teplokrevného plemene sportovních koní. Tříleté klisny zapsané v HPK CS se mohou na podzim účastnit výkonnostních zkoušek. Podmínkou zápisu do PK CS je předložení Potvrzení o původu a průkazu koně, popř. pouze průkazu koně.
Účastnický poplatek ............................................... 200,-Kč.
Poplatek za zápis klisny do PK CS ..........................400,-Kč.
Poplatek za vystavení Výpisu z plemenné knihy CS.. 250,-Kč (vystavuje se pouze klisnám, které nemají Potvrzení o původu).

Označení a registrace hříbat PK CS

Na tomto svodu bude možné provést označení a registraci hříbat narozených v roce 2009. Podmínkou registrace je předložení připouštěcího lístku vystaveného v rámci PK CS. Označení mikročipem může být provedeno u hříběte staršího tří týdnů. Hříbatům po inseminaci budou odebrány vzorky pro laboratorní ověření původu. Označení hříběte na tomto svodu bude provedeno za zvýhodněnou cenu 500,-Kč (cena za označení u chovatele 1200,-Kč).

Koně účastnící se svodu musí splňovat veterinární podmínky pro přesuny pro rok 2009.

Případné dotazy na adrese: schcs@studbookcs.cz nebo na tel.: 603 525 377 – Ing. Lucie Zavadilová


www.studbookcs.cz