Zpráva z předvýběru dvouletých hřebců do plemenitby PK CS na Moravě 2013

Dne 1.10.13 proběhl předvýběr 2letých hřebců pro PK CS v moravském středisku chovu a výcviku koní Mustang - Lučina. Komise ve složení MVDr. V. Holý, MVDr. H. Holá a M. Strnadel shlédla 5 kvalitních hřebců velmi zajímavých původů. Po posouzení exterieru, mechaniky pohybu a skokových schopností ve volnosti doporučila k výběrům (Nesměň, 22. listopadu 2013 ) 3 hřebečky : CONTERGEN nar. 21.3.11 po Contendro I z Arabella po Argentinus (Mustang) , CARRI COLOR nar. 24.2.11 po Carrico z Pretty Woman po Couleur - Rubin (Mustang) a CARINO nar. 12.3.11 po Cornet Obolensky z Mise po Campione, chovatel a majitel E. Duda, Bolatice

Podmínkou předvedení k výběru je ještě zhotovení RTG snímků.

MVDr. Vít Holý
vit.holy@email.cz

<< Zpět

www.studbookcs.cz