Předvýběr hřebců CS i na Moravě.

SCHCS uspořádá předvýběr dvouletých hřebců pro moravskou oblast v úterý 1. října 2013 od 10.00 hod. ve Stáji Mustang s.r.o.. Přihlášky přijímá MVDr. Vít Holý.

Propozice obou předvýběrů.

Svaz chovatelů českého trakéna uspořádá výběr trakénských hřebců do plemenitby společně s výběrem hřebců PK CS v termínu 22. listopadu 2013 v JS Nesměň, o.s. Výběr bude otevřen pro čistokrevné trakénské hřebce dvouleté a tříleté, zároveň bude možno předvést staršího hřebce k licentaci do PK TRAK.

Informace a příjem přihlášek trakénských hřebců u MVDr. Víta Holého,
tel.: 777 269 849,
e-mail: vit.holy@email.cz .

<< Zpět

www.studbookcs.cz