Plemenné hodnoty (skokový index) za rok 2017

Nově vypočtené plemenné hodnoty-SKOKOVÝ INDEX doplněný o rok 2017.
Zpracovala Ing. Alexandra Novotná, VÚŽV Uhříněves.
Žebříčky:
     1. vsichni_RPH : SKOKOVÝ INDEX pro všechny koně, kteří startovali od r.1990 a jejich předky z rodokmenu.
     2. plemenici : žebříček nejlepších plemeníků podle SKOKOVÉHO INDEXU se spolehlivostí vyšší než 30 %, rokem narození plemeníků od 1993 a s minimálním počtem potomků=5.
     3. NOVĚ kone_CS : žebříček nejlepších koní plemene CS (hřebci, klisny, valaši), s rokem narození 2003 a více, řazeno dle SKOKOVÉHO INDEXU.
     4. trend__2017 : genetický trend skokových vlastností koní za posledních 18 let.

SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní.
U SKOKOVÉHO INDEXU je rovněž důležitá i jeho spolehlivost, která je u každého žebříčku uvedena v %. Spolehlivost může nabývat hodnot od 0 do 100 %, a logicky čím vyšší spolehlivost RPH, tím lépe. Samozřejmě ale záleží na množství informací vstupujících do výpočtu o daném koni, tzn. že starší plemeník, který má už mnoho potomků bude mít vyšší spolehlivost RPH než mladý hřebec, který startuje 1.rokem, má mladé potomstvo nebo ještě žádné nemá. S postupem času, nabíhajícími informacemi potomcích a o dalších příbuzných jedincích a dalších soutěžích se i mladému hřebci bude zvyšovat spolehlivost SKOK.INDEXU.

Ing. Alexandra Novotná, VÚŽV Uhříněves

<< Zpět

www.studbookcs.cz