Relativní plemenná hodnota plemeníků a koní CS,

autor Ing. Alexandra Novotná, VÚŽV Uhříněves

Vysvětlivky k PH,
Plemeníci,
Koně CS,
Trend

<< Zpět

www.studbookcs.cz