Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (SCHCS)

KATALOG PLEMENÍKŮ PŮSOBÍCÍCH V RÁMCI PK CS V ROCE 2012

(přirozená plemenitba a inseminace čerstvým spermatem)

KATALOG PLEMENÍKŮ 
PŮSOBÍCÍCH V RÁMCI PK CS V ROCE 2012

Foto Jan Kameník


www.studbookcs.cz