Přehlídka hříbat PK CS - Ostrava – Stará Bělá 3.10.2017.

JK Baník v Ostravě uspořádal ve spolupráci se Svazem chovatelů CS přehlídku hříbat v místní hale. Úvodem se předvedl ve volnosti úspěšný plemeník DAŘBUJÁN, 5tiletý několikanásobný vítěz kvalifikačních kol KMK a vítěz skoku S*(Diamant de Semily – Cassini II), chov a maj Ing. Zdeněk Müller).

V kolekci hříbat byla nejpočetnější produkce hannoverského QUAIDa (Quidam´s Rubin), německého bundesšampiona a GP skokana ze stáje Mustang Lučina.

Komise ve složení MVDr. V. Holý, M. Strnadel a P. Hudeček předvedla chovatelům hodnocení ve formě tzv. Bonitačního protokolu, který je používán ve většině chovatelských svazů v Evropě. Dává ucelený přehled o exterieru a pohybových schopnostech a při hodnocení v dalších letech je možné sledovat i vývojové schopnosti koně. Jedná se celkem o 7 známek: typ, stavba těla a horní linie, fundament, krok, klus, cval, celkový dojem. Součet těchto hodnocení nad 49 bodů označuje nadstandartního jedince, od 55 bodů již koně elitního.

Nejlepší hodnocení obdržel 79/621 KAYEN L, hř. nar 16.3. 17 ( Caruso - Kyana van de Hendrikshoeva po Zidane) chov. a maj. Emila Ludvíka z Velké Polomi. Vynikl zejména v klusu a cvalu se známkami 9. Celkem byl bonitován 59.5 bodu.

Quaidova produkce byla velmi dobrá a vyrovnaná, S. Žilinský předvedl 2 hřebečky. RAINBOW z matky po Catango Z byl ve velmi dobrém typu s výrazným pohybem, hodnocení 58.5 b. RIO z matky po Lord Caletto získal 56 b.

P. Holešovský přivezl velmi ušlechtilou Quaidovu dceru z matky po Argentinus.(QUIDANTE).

Hřebčín Amona MVDr H. Holé se představil s mohutnou klisničkou výborného pohybu i exterieru. 79/ 617 ARLEA (Landjonker – Arras) je příkladem využití výborných evropských hřebců, kteří již nežijí a lze získat jen jejich mražené sperma. Landjonker patřil k nejlepším synům Landadela a působil v hřebčíně Klatte vedle slavného Granusse.

Korektní a nadstandartní byla i klisnička SOKOLITTA RUSSEL – H (Russel II – Federweiser) chovatele a majitele P. Hanzelky ze Závišic u Příbora.

K hodnocení a eventuelnímu doporučení k výběrům byli předvedeni ještě 2 hřebečci ročníku 2015 - LOTUS (Ligoretto), L. Strnadlová Trojanovice, bonitace 54.5 b. , a 79/435 RUSSELINO ( Russel II – Oscar) - P. Kaluža, Ostrava Polanka – 53 b.


Kvalita všech předvedených koní byla velmi dobrá, dík patří všem účastníkům a můžeme se těšit na příští ročníky. Na závěr proběhla přátelská chovatelská diskuse v místní nově zrekonstruované restauraci. Areal i celá akce byla pořadatelsky výborně zvládnuta Pavlem Hudečkem a jeho týmem.


Závěrem bych rád podotkl, že hodnocení v ranném věku, kdy rozdíl ve stáří je i mnoho měsíců, nesmí být bráno jako příliš striktní, jde o základní posouzení v daném stavu a stupni vývoje, což se bude v průběhu let jistě vyvíjet. A tak může být již třeba za rok pořadí předvedených hříbat odlišné. Podstané je umět vyhodnotit dané znaky v současném stadiu vývoje a využít toto hodnocení v budoucnosti pro chovatelské závěry a postupy.

MVDr. Vít Holý

Foto Zenon Kisza

Plemenný hřebec (holšt., Diamant de Semilly - Cassidi po Cassini II) Dařbuján


Dařbuján Sokolitta Russel - H (Russel II - 67-180 Sonador H po Federweiser), kl., nar. 28. 2. 2017, maj. Pavel Hanzelka, Závišice


Sokolitta Russel - H Sokolitta Russel - H


Arlea (Landjonker - Aramona po Arras), kl., nar. 24. 4. 2017, maj. MVDr. Helena Holá, Hřebčín Amona, Borová Arlea s matkou Aramona


Arlea Arlea


Arlea Arlea


Arlea Rio (Quaid - 65-330 Henrieta po Lord Caletto), hř., nar. 20. 7. 2017, maj. Slavomír Žilinský, Dolní Domaslavice


Rio Kayen - L (Caruso - Kyana v.d. Hendrikshoeve po Zidane), hř., nar. 16.3.2017, maj. Emil Ludvík, Velká Polom


Kayen - L Kayen - L


Kayen - L Kayen - L


Kayen - L Quidante (Quaid - Bidante po Argentinus), kl., nar. 15.4.2017, maj. Pavel Holešovský, Frenštát p. R.


Quidante Quidante


Quidante Rainbow (Quaid - 66-395 Hortenzie po Catango Z), hř., nar. 12.6.2017, maj. Slavomír Žilinský, Dolní Domaslavice


Rainbow Rainbow


Rainbow Dvouletý hřebec Lotus (Ligoretto - 26-106 Rosabela po Rosario), chov. L. Konvalinka, Krašov, maj. Lucie Strnadlová. Pravý bratr elitní tříleté klisny Leny (ZV za 8,5)


Lotus Lotus


Dvouletý hřebec Russelino (Russel II - Orlanda po Oscar), chov. a maj. Pavel Kaluža, Polanka Russelino


Russelino Russelino


Russelino Komise, zleva Miroslav Strnadel, MVDr. Vít Holý, Pavel Hudeček


Komentátor a hodnotitel MVDr. Vít Holý Grafický popis hříběte


Miroslav Strnadel, Pavel Hudeček a MVDr. Helena Holá René Šipoš a MVDr. Helena Holá


Pavel Kaluža a MVDr. Vít Holý


<< Zpět

www.studbookcs.cz