Odměny chovatelům a majitelům koní za reprezentaci SCHCS

Jak již bylo zmíněno v článku MVDr. Víta Holého „Finále MŠMK 2009“, Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR odmění ve finále MŠMK 2009 v každém ročníku chovatele nejlépe umístěného koně (do 5. místa), narozeného v rámci PK CS, finanční cenou 5.000,-Kč.

Dále hodlá SCHCS v roce 2009 odměnit: (dle rozpočtu na rok 2009 schváleného valnou hromadou 18.4.2009)
- chovatele nejlépe umístěného (do 5. místa) koně, narozeného jako CS, v soutěžích KMK, CSIO, MČR senioři (jednotlivci – ženy, muži)
- majitele koně, který se zúčastní šampionátu mladých koní v Lanakenu
Dle těchto kritérií byli vyplaceny odměny také za rok 2008.

Koně – chovatelské odměny MŠMK 2009:

Koně – odměny za rok 2008:


www.studbookcs.cz