Přehlídka hříbat v Mněticích 22. října 2016

    Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR uspořádal v sobotu 22. října 2016 v Mněticích přehlídku hříbat ročníku 2016.

    Oddělené kategorie hřebečků a klisniček hodnotila čtyřčlenná komise ve složení Ing. Otakar Vondrouš, MVDr. Vladimír Šimoník, Josef Kupka a Zdeněk Jílek. Celou akci uvedl předseda svazu Ing. Zdeněk Müller, CSc. a poté předal slovo komentátorovi Ing. Radanu Zavadilovi. Hříbata pod matkami se předváděla na venkovním předvadišti nejprve samostatně (matka – hříbě) v postoji a v pohybu. Poté vždy nastoupila na předvadiště skupinka 4 – 6 hříbat s matkami společně a umožnila tak srovnání více hříbat najednou. Každé hříbě tak diváci i komise viděli dvakrát. Nakonec byla v každé kategorii vybrána a dekorována 3 nejlepší hříbata. Chovatel každého zúčastněného hříběte obdržel upomínkový pohár.

    Hřebečků se představilo 9, komisi nejvíce líbili MONTE CHRISTO (Monte Bellini – Pardubice po Contender) chovatelky Marie Müllerové z Mnětic, KAKRDA (Kannan – Cassindi OH po Cassini II) Ing. Zdeňka Müllera a EDISON (Escort – Alfa po Przedswit svrženský – 2) Jany Kosařové z Bohuslavic. Dále jsme viděli velmi pěkné hřebečky po hřebcích Little Joe EW, Quaid, Sagitta, Carol, Tarzan a Warness.

    V kategorii klisniček byly ze šesti předvedených dekorovány žlutou stužkou RAMPEPURDA (De Niro – Reggae T po Gribaldi) Ing. Zdeňka Müllera, ARGALA FAY (Galandro ZH – Arša po Nabuchodonosor) chovatelky Ivety Kykalové z Boharyně a majitelky Ing. Věry Borecké ze Semonic a LEMONI EHM (Little Joe – Xenja Fa po Cassini II). Ale i další klisničky po hřebcích Homburg, Russel II a Warness zanechaly velmi dobrý dojem.

    Je nutno především vyzdvihnout, že majitelé koní pojali tuto akci opravdu zodpovědně, všechna zúčastněná hříbata byla na předvádění výborně připravena, jak výchovou, tak kondicí a „estetickou“ úpravou. Skládáme velký dík a uznání všem, kdo se zúčastnili, protože to není jen tak, přijet předvést hříbě. Předvést neznamená jen ho „ulovit“ na pastvině a nějak dovézt na předvadiště. Pro chovatele to obnáší mnoho práce navíc, hodiny příprav a i riziko zranění při transportu není zanedbatelné. Také není zcela snadné udržet hříbě ve výstavní kondici. Manipulace s hříbětem během akce vyžaduje jeho dobrou výchovu a ovladatelnost, za kterou se skrývá chovatelova každodenní důsledná práce.

    Majitelé, jejichž hříbě nebylo právě tentokrát dekorováno mezi třemi nejlepšími, nemusí být nikterak smutní. Určit v tomto věku, které hříbě je lepší a které horší, je velmi obtížné, ba skoro nemožné. Mezi hříbaty je věkový rozdíl až tří měsíců. Lze hodnotit pouze momentální úroveň vývinu, kondici, naznačené pohybové schopnosti a celkový dojem ovlivní i to, jakým způsobem se hříbátko zrovna v tu chvíli předvede. Žádnému z posuzovaných znaků nelze přikládat absolutní váhu, neboť jsou v průběhu růstu a vývinu velmi proměnlivé. Přínosem této přehlídky je tak možnost pro chovatele a diváky vidět více hříbat najednou, porovnat své produkty s ostatními, předvedení potomků po různých hřebcích, možnost prezentace hříbat ze sportovně úspěšných matek a rodin a celkově propagace vlastní chovatelské práce. Velmi důležitý je společenský význam takových akcí, neboť kde jinde se lépe budují kontakty a přátelství, než po předvádění – v restaurantu u dobrého pokrmu.

    Pořadatelům náleží samozřejmě stejný dík za perfektně připravený areál, ustájení, předvadiště, odborný komentář, občerstvení a zázemí. Schopní předvaděči a pomocníci zajistili, že i při společném předvádění více hříbat najednou vše proběhlo hladce a nedošlo k žádnému karambolu.

    A tak přestože byla tato akce pro svaz premiérová, myslíme (i podle kladných ohlasů), že se pěkně vydařila a těšíme se na další ročník.

    Ing. Lucie Zavadilová

Foto:

Kakrda (Kannan - Cassindi Oh po Cassini II), maj. Ing. Zdeněk Muller Kakrda
Kakrda (Kannan - Cassindi Oh po Cassini II), maj. Ing. Zdeněk Muller Kakrda

 Kakrda Kakrda
Kakrda Kakrda

Kakrda Little Lucky Joe (Little Joe Ew - Marion po Bachźisaraj), maj. Pavla Bezdˇźkov 
Kakrda Little Lucky Joe (Little Joe Ew - Marion po Bachčisaraj), maj. Pavla Bezdíčková

Little Lucky Joe Little Lucky Joe
Little Lucky Joe Little Lucky Joe

Little Lucky Joe Little Lucky Joe
Little Lucky Joe Little Lucky Joe

Edison (Escort - Alfa po Przedswit svrženský-2, maj. Jana Kosařová) Edison
Edison (Escort - Alfa po Przedswit svrženský-2, maj. Jana Kosařová) Edison

Edison Edison
Edison Edison

Edison Quaestor (Quaid - Lamia po Topas-14), maj. Dana Kilianov 
Edison Quaestor (Quaid - Lamia po Topas-14), maj. Dana Kilianová

Quaestor Quaestor
Quaestor Quaestor

 Quaestor Sauvignon (Sagitta - Swallow po Rockn Roll), maj. Jitka Vachulková
Quaestor Sauvignon (Sagitta - Swallow po Rock'n Roll), maj. Jitka Vachulková

 Sauvignon Sauvignon
Sauvignon Sauvignon

 Sauvignon Colin (Carol - Ulvina po Sit This One Out xx), maj. FKP Frýdlant, s.r.o.
Sauvignon Colin (Carol - Ulvina po Sit This One Out xx), maj. FKP Frýdlant, s.r.o.

 Colin Tesoro del Mio Cuore BC (Tarzan - Buggy D po Great Pleasure), maj. Adriana Klápová
Colin Tesoro del Mio Cuore BC (Tarzan - Buggy D po Great Pleasure), maj. Adriana Klápová

 Tesoro del Mio Cuore BC Tesoro del Mio Cuore BC
Tesoro del Mio Cuore BC Tesoro del Mio Cuore BC

 Tesoro del Mio Cuore BC Monte Christo (Monte Bellini - Pardubice po Contender), maj. Ing. Marie Mullerová
Tesoro del Mio Cuore BC Monte Christo (Monte Bellini - Pardubice po Contender), maj. Ing. Marie Mullerová

 Monte Christo Monte Christo
Monte Christo Monte Christo

 Monte Christo Monte Christo
Monte Christo Monte Christo

 Mistrál (Warness ZH - Montilla po Renomee Z), maj. Jiří Krcmář Mistrál
Mistrál (Warness ZH - Montilla po Renomee Z), maj. Jiří Krčmář Mistrál

 Mistrál Argala Fay (Galandro ZH - Arša po Nabuchodonosor), maj. Ing. Věra Borecká
Mistrál Argala Fay (Galandro ZH - Arša po Nabuchodonosor), maj. Ing. Věra Borecká

 Argala Fay Argala Fay
Argala Fay Argala Fay

Argala Fay Argala Fay
Argala Fay Argala Fay

 Homb von Deshaides (Homburg - Smilla po Sao Paulo), maj. Anna Chytráčkova Homb von Deshaides
Homb von Deshaides (Homburg - Smilla po Sao Paulo), maj. Anna Chytráčková Homb von Deshaides

 Homb von Deshaides Lemoni Ehm (Little Joe EW - Xenja FA po Cassini II), maj. Edita Weissarová
Homb von Deshaides Lemoni Ehm (Little Joe EW - Xenja FA po Cassini II), maj. Edita Weissarová

 Lemoni EHM Lemoni EHM
Lemoni EHM Lemoni EHM

 Lemoni EHM Rampepurda (De Niro - Reggae T po Gribaldi), maj. Ing. Zdeněk Muller
Lemoni EHM Rampepurda (De Niro - Reggae T po Gribaldi), maj. Ing. Zdeněk Muller

 Rampepurda Rampepurda
Rampepurda Rampepurda

 Long River (Russel II - Loncesa - K po Cesano II), maj. Kristýna Wimmerová Kristýna Wimmerová a Loncesa - K
Long River (Russel II - Loncesa - K po Cesano II), maj. Kristýna Wimmerová Kristýna Wimmerov  a Loncesa - K

 Sára (Warness ZH - Sabrina po Sahib Kubišta), maj. Jiří Krčmář Sára
Sára (Warness ZH - Sabrina po Sahib Kubišta), maj. Jiří Krčmář Sára

 Zleva komentátor Ing. Radan Zavadil, předseda svazu Ing. Zdeněk Muller, komisaři Zdeněk Jílek, Josef Kupka, MVDr. Vladimír Šimoník a Ing. Otakar Josef Kupka, Zdeněk Jílek a MVDr. Vladimír Šimoník
Zleva komentátor Ing. Radan Zavadil, předseda svazu Ing. Zdeněk Muller, komisaři Zdeněk Jílek, Josef Kupka, MVDr. Vladimír Šimoník a Ing. Otakar Josef Kupka, Zdenek Jílek a MVDr. Vladimír Šimoník

 Radan Zavadil a vedoucí předvádění Jaroslav Muller
Radan Zavadil a vedoucí předvádění Jaroslav Muller

 Ekipa pana Jiřího Krčmáře ze Skrovnice
Ekipa pana Jiřího Krčmáře ze Skrovnice

<< Zpět

www.studbookcs.cz