Výkonnostní zkoušky klisen PK CS v Trojanovicích 2013

Ve čtvrtek 19. 9. 2013 se v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm tradičně konaly výkonnostní zkoušky tříletých klisen PK CS.
Tyto zkoušky, probíhající v útulném, až rodinném, prostředí trojanovického areálu, se vždy vyznačují krom výborné organizace též velmi přátelskou atmosférou. I proto se jako významná společenská událost každoročně těší značnému zájmu účastníků a diváků.

Tentokrát se o složení zkoušek ucházelo 11 klisen, které se komisi předvedly nejprve ve skoku ve volnosti a poté pod sedlem v drezurní úloze a skokové řadě. Komise ve složení Ing. Jiří Meloun, Miroslav Strnadel a MVDr. Vít Holý byla potěšena kvalitou předváděných klisen, jak v pohybu, tak ve skoku.

8 klisen z 11 dosáhlo výsledné známky 7,5 a více bodů. Zvítězila klisna 69/ 66 CELINE (ČT, 2997 Aristo Z – 31/ 554 Cera po 5050 Coriano) s 8,0 body, předváděná svojí majitelkou Editou Novotnou z Valašského Meziříčí. Tři klisny dosáhly 7,9 bodů: 79/ 227 KAILA (CS, 2980 Candiavolo – 73/ 584 Keila po 856 Silvio II), 79/ 218 ARNIKA (1365 Aramis II – 70/ 841 Askáda po 412 Ermitaž) a 58/ 815 DARK DIAMOND (ČT, 2840 Ladinos – Dakota westf. po Damenstolz). Všech 11 klisen zkoušky úspěšně složilo a všichni majitelé obdrží na konci roku stejnou výši finanční dotace.

Krátké zhodnocení výsledků na závěr zkoušek proběhlo v radostném duchu a všichni zúčastnění odjížděli domů s pocitem dobře vykonané práce a příjemně stráveného dne. Velký dík patří organizátorům MVDr. Vítovi Holému, Ivetě Biolkové a Miroslavu Strnadlovi.

Ing. Lucie Zavadilová

Seznam klisen – protokol ze zkoušky výkonnosti PK CS 2013
Rodokmeny klisen

Fotogalerie

Foto
Foto
Celine (Aristo Z - Cera po Coriano),
foto Zenon Kisza
Celine (Aristo Z),
foto Zenon Kisza

Foto
Foto
Celine (Aristo Z),
foto Jiří Gebauer
Arnika (Aramis II - Askáda po Ermitaž),
foto Jiří Gebauer

Foto
Foto
Dark Diamond (Ladinos - Dakota po Damenstolz),
foto Jiří Gebauer
Dark Diamond (Ladinos),
foto Zenon Kisza

Foto
Foto
Dark Diamond (Ladinos),
foto Jiří Gebauer
Kaila (Candiavolo - Keila po Sivio II),
foto Zenon Kisza

Foto
Foto
Agáta (Genius - Amona II po Amon),
foto Zenon Kisza
Agáta (Genius),
foto Zenon Kisza

Foto
Foto
Agáta (Genius),
foto Jiří Gebauer
Josefína (Quintet - Jagga po Watergatte),
foto Jiří Gebauer

Foto
Foto
Granie (Quoniam III - Grafina po Renomee Z),
foto Zenon Kisza
Granie (Quoniam III),
foto Zenon Kisza

Foto
Foto
Granie (Quoniam III),
foto Jiří Gebauer
Zleva MVDr. Vít Holý, Miroslav Strnadel, Lucie Zavadilová a Ing. Jiří Meloun

Foto
Vítězná Celine a šťastná majitelka Edita Novotná


<< Zpět