Výkonnostní zkoušky klisen PK CS v roce 2011

V roce 2011 úspěšně absolvovalo výkonnostní zkoušky v rámci PK CS celkem 53 tříletých klisen na 18 různých místech. Klisny byly potomky celkem 33 otců, nejvíce dcerami byl zastoupen 1072 LORDANO (6 klisen), 1016 QUIRADO (5 klisen), dále 1164 CELER (4 klisny) a 1165 TOY DE MAZIERE (3). Po dvou dcerách měli 1166 GASPARI, 2766 QUIDAM, 2920 AL CAMPO, 977 ORIDO, 2625 QUINTET a 5085 ROTSPON. Ostatní plemeníci byli zastoupeni pouze jednou dcerou.

35 klisen se zúčastnilo ZV organizovaných SCHCS, jejich tradiční pořadatele (Újezd, Mnětice, Trojanovice, Deštné v O. h.) nově doplnila stáj JK Pegas Heleny Lahodné v Děpoltovicích.
18 klisen složilo ZV pro PK CS na zkouškách PK ČT.

ZV v Újezdu u Týna nad Vltavou 7. září 2011 absolvovalo 6 klisen. Všichni zúčasnění jistě ocenili rodinné prostředí areálu Sportovní stáje Zdeněk Hruška a pohostinnost pořadatelky paní Dany Kováčové. Komise pracovala ve složení: Ing. Zdeněk Müller, CSc., Ing. Dušan Vantroba a MVDr. Helga Koudelková. Nejlepšího výsledku 7,9 b. dosáhla klisna 68/ 341 OLYMPIA (ČT, 977 Orido – 68/ 115 Santana po 856 Silvio II), majitele Ing. Pavla Vaňka z Ratibořských hor a chovatele Jaromíra Konečného z Loučan. 4 klisny byly hodnoceny 7 a více body, 2 klisny absolvovaly za 6,8 b.

ZV klisen pro PK CS v Děpoltovicích (okres Karlovy Vary) se uskutečnily 14. září 2011. Komisi ve složení MVDr. Jindřich Müller, Jan Chýle a Ing. Jan Šíma se představily 4 klisny. Nejlépe byla ohodnocena 7,8 body 80/ 687 QUEEN MARY RACLAB II-G (CS, 1016 Quirado – 10/ 755 Riviera po 577 Rock´n Roll), majitelky Anny Marie Gaertnerové a chovatele MUDr. Petra Josefa Gaertnera z Volenic. 2 klisny absolvovaly s hodnocením nad 7 bodů a 2 klisny pod 7 bodů.

Výkonnostní zkoušky v Mněticích se konaly hned den poté, 15. září 2011. Předvedeno bylo 6 klisen. Komise ve složení Ing. František Petřík, Ing. Jiří Meloun, Jaroslav Hupka a MVDr. Jindřich Müller ohodnotila jako nejlepší s dosaženými 7,8 body klisnu 80/ 556 INDOCTRA (CS, 5114 Indoctro – 8/ 705 Viktorie po 856 Silvio II), chovatelky a majitelky Lenky Kabátové, DiS., z Nesměně. Pouze 2 klisny získaly hodnocení nad 7 bodů. Zkoušky proběhly v poklidné atmosféře a pořadatelé připravili účastníkům příjemné posezení s občerstvením v místní prostorné klubovně.

Zkoušky v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm 26. září 2011 přilákaly jako vždy nejvíce klisen. Celkem se jich 15, z nichž jedna, hannoverská SOLEIL NOIR (San Amour - Jazz Time), absolvovala ZV bez nároku na výplatu dotace (tento nárok mají pouze klisny narozené v rámci plemenných knih vedených v ČR). Komise pracovala ve složení: Ing. František Petřík, Ing. Jiří Meloun a Pavel Hudeček. S hodnocením 8,0 bodů zvítězila 79/ 130 AMANITA (CS, 1072 Lordano – Amareta zweibr. po Amaretto II D), chovatele a majitele Pavla Kondziolky ze Závady. 11 klisen dosáhlo výsledku mezi 7 až 7,9 body, 3 klisny obdržely pod 7 bodů. ZV byly jako obvykle výborně zorganizované.

ZV v Deštném v Orlických horách pořádá rodina Kotyzových tradičně na státní svátek 28. září. K všeobecné pohodě, ve které zkoušky proběhly, přispělo i letošní nádherné počasí. Zúčastnilo se 5 klisen, nejvýše hodnocené byly 2 klisny, které obdržely shodně po 7,4 b:
46/ 942 SIHAYA (ČT, 996 Volonter – T – 46/ 521 Sisa po 856 Silvio II), chovatele a majitele Ing. Ondřeje Hulce z Orlického Záhoří a 80/ 647 LINDA (CS, 5085 Rotspon – 46/ 342 Leváda po 436 Admirand), chovatele Jiřího Kotyzy a majitele Adama Kotyzy z Deštného v O. h.. Komise pracovala ve složení: Ing. František Petřík, Ing. Jiří Meloun a Jaroslav Hupka. Tři klisny absolvovaly s hodnocením nad 7 bodů a dvě s nižším, než 7 bodů.

Dotace za úspěšně složené ZV byly všem majitelům vyplaceny dne 14. prosince 2011 va výši 14.000,- Kč za jednu klisnu.

Ing. Lucie Zavadilová

Seznam klisen – zkoušky výkonnosti PK CS 2011

Fotogalerie

ZV Újezd 7. září 2011, foto Tereza Bezrouková

Foto
Foto
BRITANY (ČT, 900 Landino - Beatrice po 317 Gamar xx), chov. a maj. R. Dvořáková, Rynárec. BRITANY (ČT, 900 Landino - Beatrice po 317 Gamar xx), chov. a maj. R. Dvořáková, Rynárec.

Foto
Foto
BRITANY (ČT, 900 Landino - Beatrice po 317 Gamar xx), chov. a maj. R. Dvořáková, Rynárec. DATU (CS, 1165 Toy de Maziere - Damona xx po Dara Monarch (GB)), chov. a maj. MUDr. Ivan Přikryl, Brno.

Foto
Foto
DATU (CS, 1165 Toy de Maziere - Damona xx po Dara Monarch (GB)), chov. a maj. MUDr. Ivan Přikryl, Brno. QUINTA (ČT, 2766 Quidam - Ferneta po 543 Furel), chov. a maj. M. Petřičková, Dynín.

Foto
Foto
QUINTA (ČT, 2766 Quidam - Ferneta po 543 Furel), chov. a maj. M. Petřičková, Dynín. JAMAJKA (ČT, 2920 Al Campo - Jasnost xx po Amyndas (IRE)), chov. a maj. M. Chalupová, Příbraz.

Foto
Foto
JAMAJKA (ČT, 2920 Al Campo - Jasnost xx po Amyndas (IRE)), chov. a maj. M. Chalupová, Příbraz. CARMEN (ČT, 2772 Calanthano - Co Co xx po Gay Minstrel (FR)), chov. Z. Viklická, maj. Ing. Z. Kotilová, Třeboň.

Foto
Foto
CARMEN (ČT, 2772 Calanthano - Co Co xx po Gay Minstrel (FR)), chov. Z. Viklická, maj. Ing. Z. Kotilová, Třeboň. OLYMPIA (ČT, 977 Orido - Santana po 856 Silvio II), chov. J. Konečný, Loučany, maj. Ing. P. Vaněk, Rat. Hory.

Foto
Foto
OLYMPIA (ČT, 977 Orido - Santana po 856 Silvio II), chov. J. Konečný, Loučany, maj. Ing. P. Vaněk, Rat. Hory. OLYMPIA (ČT, 977 Orido - Santana po 856 Silvio II), chov. J. Konečný, Loučany, maj. Ing. P. Vaněk, Rat. Hory.

ZV Mnětice 15. září 2011, foto Jan Kameník

Foto
Foto
INDOCTRA (CS, 5114 Indoctro - Viktoria po 856 Silvio II), chov. a maj. L. Kabátová, DiS., Nesměň. INDOCTRA (CS, 5114 Indoctro - Viktoria po 856 Silvio II), chov. a maj. L. Kabátová, DiS., Nesměň.

Foto
Foto
INDOCTRA (CS, 5114 Indoctro - Viktoria po 856 Silvio II), chov. a maj. L. Kabátová, DiS., Nesměň. BONY (CS, 1016 QUIRADO - Beatrice po 410 Carol), chov. TJ Lysá n.L., maj. L. Kabátová, DiS, Nesměń.

Foto
Foto
BONY (CS, 1016 QUIRADO - Beatrice po 410 Carol), chov. TJ Lysá n.L., maj. L. Kabátová, DiS, Nesměń. BONY (CS, 1016 QUIRADO - Beatrice po 410 Carol), chov. TJ Lysá n.L., maj. L. Kabátová, DiS, Nesměń.

Foto
Foto
LORETTA (CS, 1072 Lordano - Éra po 816 Elmero B), chov. a maj. L. Melmerová, Praha. JAMAJKA (CS, 1072 Lordano - Jistina po Prince Westport xx),ch.Z. Rathouský, m. Agrorebel s.r.o.

Foto
Foto
JAMAJKA (CS, 1072 Lordano - Jistina po Prince Westport xx),ch.Z. Rathouský, m. Agrorebel s.r.o. BOJANKA (CS, 1016 Quirado -Bára po 2459 Cattaro),ch.M. Páralová,Drnovice,m. MVDr.P.Havelka,Tetčice.

Foto
Foto
BOJANKA (CS, 1016 Quirado -Bára po 2459 Cattaro),ch.M. Páralová,Drnovice,m. MVDr.P.Havelka,Tetčice. BOJANKA (CS, 1016 Quirado -Bára po 2459 Cattaro),ch.M. Páralová,Drnovice,m. MVDr.P.Havelka,Tetčice.

Foto
Foto
AMELIE (ČT, 1166 Gaspari - Gema po 392 Genius-2), chov. a maj. MVDr. Hana Jelínková, Brno. AMELIE (ČT, 1166 Gaspari - Gema po 392 Genius-2), chov. a maj. MVDr. Hana Jelínková, Brno.

Foto
AMELIE (ČT, 1166 Gaspari - Gema po 392 Genius-2), chov. a maj. MVDr. Hana Jelínková, Brno.

Foto
Foto
Záveřečné vyhodnocení proběhlo v místní klubovně. Samotným zkouškám předcházel zápis klisen do PK CS.

ZV Trojanovice 26. září 2011, foto Zenon Kisza

Foto
Foto
KIARA (ČT, 623 Landprinz - Falin po Garnizon xx), ch. D. Steinhauserová, Kovansko, m. J. Jašek, Štablovice. KIARA (ČT, 623 Landprinz - Falin po Garnizon xx), ch. D. Steinhauserová, Kovansko, m. J. Jašek, Štablovice.

Foto
Foto
AMANITA (CS, 1072 Lordano - Amareta zweibr. po Amaretto II D), chov. a maj. P. Kondziolka, Závada. AMANITA (CS, 1072 Lordano - Amareta zweibr. po Amaretto II D), chov. a maj. P. Kondziolka, Závada.

Foto
Foto
CHIARA (CS, 2980 Candiavolo - Chlorisa trak. po Chalif 5), ch. MVDr. H. Holá-Hř. Amona,m. M. Strnadel, Frenštát p.R. CHIARA (CS, 2980 Candiavolo - Chlorisa trak. po Chalif 5), ch. MVDr. H. Holá-Hř. Amona,m. M. Strnadel, Frenštát p.R.

Foto
Foto
CHIARA (CS, 2980 Candiavolo - Chlorisa trak. po Chalif 5), ch. MVDr. H. Holá-Hř. Amona,m. M. Strnadel, Frenštát p.R. RULETKA (CS, 1072 Lordano - Rumělka xx po Assisi del Santo (FR)),ch. J. Adamec,m. J. Chovancová, Dol. Lhota u Luhač.

Foto
Foto
RULETKA (CS, 1072 Lordano - Rumělka xx po Assisi del Santo (FR)),ch. J. Adamec,m. J. Chovancová, Dol. Lhota u Luhač. SIMONA (CS, 2625 Quintet - Stella westf. po Saint Tropez), chov. a maj. Ondřej Holý, Bolatice.

Foto
Foto
SIMONA (CS, 2625 Quintet - Stella westf. po Saint Tropez), chov. a maj. Ondřej Holý, Bolatice. AKIRA (CS, 387 Arras - Aktivia po 820 Aktiv), chov. a maj. MVDr. Helena Holá - Hřebčín Amona.

Foto
Foto
ARTEA (ČT, 923 Amarillo - Artemis po 2550 Long Meadows xx), ch.Ing.Z.Jirásek, Č.Meziříčí,m.MVDr. H. Holá-Hř. Amona. LADY LOVE -D (CS, 718 Mineral - Legenda po 2459 Cattaro), chov. a maj. V. Drábik, Havířov.

Foto
Foto
JLB CARCOOLKA (ČT, 2666 Porter - Carlita po Quoniam III), chov. a maj. Mgr. L. Bosák, Komorní Lhotka. ALLTERA (ČT, 2817 All My Dreams - Arterie po Amon, Silver xx), ch. Hř. Albertovec s.r.o., m. R. Vitásek, Bruzovice.

Foto
Foto
ALLTERA (ČT, 2817 All My Dreams - Arterie po Amon, Silver xx), ch. Hř. Albertovec s.r.o., m. R. Vitásek, Bruzovice. CASSINI´S GIRL (ČT, 2765 Cassilius - Betty po 2740 Baxte de Quettehou), chov. a maj. P. Špalková, Rychvald.

Foto
Foto
CASSINI´S GIRL (ČT, 2765 Cassilius - Betty po 2740 Baxte de Quettehou), chov. a maj. P. Špalková, Rychvald. ANELA (ČT, Al Campo - Žofka po 2436 Libero-6), chov. a maj. J. Pikula, Jasenice.

Foto
Foto
SAGÁNA L (ČT, 411 Comero - Samanta L po 905 Carismo), chov. a maj. E. Ludvík, Velká Polom. CHANELLE (CS, 2625 Quintet - Christophera xx po Friedland (USA)), chov. a maj. V. Nováková, Ostrava.

Foto
Foto
SOLEIL NOIR (hann., San Amour - Jazzy po Jazz Time), maj. E. Lasáková, Tišnov. Komise, zleva - Ing. František Petřík, Pavel Hudeček, Ing. Jiří Meloun.

ZV Deštné v O. h. 28. září 2011, foto Jan Kameník

Foto
Foto
LINDA (CS, 5085 Rotspon - Leváda po 436 Admirand), chov. Jiří Kotyza, m. Adam Kotyza, Deštné v O. h. LINDA (CS, 5085 Rotspon - Leváda po 436 Admirand), chov. Jiří Kotyza, m. Adam Kotyza, Deštné v O. h.

Foto
Foto
VEČERNICE (CS, Rotspon - Waleska hann. po Weltmeyer), chov.J. Kotyza, maj.A. Kotyza, Deštné v O.h. VEČERNICE (CS, Rotspon - Waleska hann. po Weltmeyer), chov.J. Kotyza, maj.A. Kotyza, Deštné v O.h.

Foto
Foto
LAGADIR (CS, 1166 Gaspari - Lacrima po 5043 Riverman), chov.J.Kotyza, maj. A.Kotyza, Deštné v O.h. LAGADIR (CS, 1166 Gaspari - Lacrima po 5043 Riverman), chov.J.Kotyza, maj. A.Kotyza, Deštné v O.h.

Foto
Foto
LAGADIR (CS, 1166 Gaspari - Lacrima po 5043 Riverman), chov.J.Kotyza, maj. A.Kotyza, Deštné v O.h. SIHAYA (ČT, 996 Volonter-T - Sisa po 856 Silvio II), chov. a maj. Ing. O. Hulc, Orlické Záhoří.

Foto
Foto
SIHAYA (ČT, 996 Volonter-T - Sisa po 856 Silvio II), chov. a maj. Ing. O. Hulc, Orlické Záhoří. DINA (ČT, 1072 Lordano - Dolly po 71 Q II-125), chov. a maj. J. Pour, Jeřice.

Foto
Foto
(ČT, 1072 Lordano - Dolly po 71 Q II-125), chov. a maj. J. Pour, Jeřice. Deštné 28.9.2011.

ZV Trnová, 7. září 2011, foto Martina Kůstková

Foto
CONIE (CS, 1164 Celer - Lusy po 206 Frühesh), chov. a maj. V. Benešová, Jivno, ZV Trnová 7.9.2011.


<< Zpět