Přehlídka hříbat a dorostu CS JK Baník Ostrava 27.10.2018.

Celkem 9 vystavovatelů s 17 koňmi se sešlo na výstavě hříbat a dorostu plemene CS. Byl to 2.ročník přehlídky, tradičně uspořádané v hale JK Baník Ostrava. Precizně připravený prostor haly je u týmu p. Hudečka již samozřejmostí a pěkné podzimní počasí dokreslilo příjemnou atmosferu celého dne. Hodnotící komise ve složení MVDr. V. Holý, P. Hudeček a J. Míček hodnotila předvedené koně ve volném pohybu a veřejně známkovala do bonitačního protokolu. Pro diváky to byla věc nová, leč velmi zajímavá. Bonitace se používají v celé Evropě a bylo by proto užitečné zavádět je i u nás. Prozatím s nimi plně pracuje pouze český trakénský svaz. Bonitace má 7 základních známek : typ, exterier, fundament, krok, klus, cval a celkový dojem. Součet těchto 7mi známek se pak uvádí jako celková bonitační známka. Nad 50 b. Je kůň již velmi dobrý a nad 55 elitní.

Mezi hříbaty 2018 byla nejlépe hodnocena klisnička 79/666 QUALITY ( Quaid – Ballast) – 55 b.( maj. R Hlaušek ze Šilheřovic, chov. L. Hladká z Ostravy ). klisnička byla dobře vyvinutá s velmi dobrým pohybem a drobnými nedostatky v horní linii. 54 b. Získala 79/642 ANDASTRE ( Carebis – Corrado II ) chov a maj. L. Rozehnalové z Prostějova. Klisnička sice neměla tak výrazný pohyb, ale zato byla typově a exterierově téměř dokonalá. 3. místo si odnesla za 52.5 b. Dcera Karachi from second life Z KALLISTA N 79/643. ( maj a chov N. Chrastinová z Tlumačova ).

Mezi ročními hříbaty, kde jsme již viděli i skok ve volnosti dominovala 79/617 ARLEA ( Landjonker – Arras ) , která vynikla hlavně v pohybu a za klus získala známku 9. ( chov a maj MVDr H. Holá.

2Letí se předváděli ve volnosti i ve skoku, extremním klusem zaujal 79/537 RASKIN ( 9 b.) Russel – Dietward I ) chov a maj S. Fürstová z Velké Kraše. Hřebec navíc výborně skákal. Nejvyšší bonitační hodnocení nakonec získala 79/540 VALIKA ( Quaid - Va-Vite ) - MVDr. I. Sušovský z Horních Tošanovic . K celkově 57 b. Jí pomohl zejměna velmi dobrý typ, fundament a exterier. Na 2. místě ex equo skončily klisny 79/544 KASIA ( Grand – Landor S ) MVDr. H. Holé a 79/586 SOKOLITTA RUSSEL H ( Russel II – Federweiser) P. Hanzelky. Obě získaly 55 b.

Proti loňskému ročníku „ na zkušenou „ byla letos účast o mnoho větší a chovatelé a diváci odcházeli spokojeni. Kvalita předváděných koní byla velmi dobrá.

MVDr Vít Holý

Foto Zenon Kisza

Questrian Kiss Eddy

Quality Kallista N

Andastre Arlea

Sofia Sokolita

Kasia Kasia

Kasia

Rasskin Rasskin

Valika Valika

<< Zpět

www.studbookcs.cz