Výběr a zkoušky vloh dvouletých hřebců pro získání základní licence PK CS Hradištko u Sadské,  12 - 13. 12. 2008

Ve dnech 12. až 13. prosince 2008 se v areálu JŠ Equus Kinský v Hradištku u Sadské uskutečnily zkoušky vloh dvouletých hřebců, pořádané Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR.

Zkoušek vloh se mohl zúčastnit hřebec libovolného teplokrevného plemene jezdeckých koní narozený v roce 2006, splňující formální požadavky Řádu plemenné knihy CS.

Hodnotitelská komise ve složení: Jan Chýle, MVDr. Vít Holý, Jiří Kotyza, Pavel Hudeček a Ing. Libor Jakubal hodnotila u hřebců původ, exteriér v zootechnickém postoji, poté následovalo posouzení mechaniky pohybu při předvedení na ruce i ve volnosti. Skokové schopnosti hřebci předváděli ve volnosti na výšce 100, 110, 120 cm, někteří hřebci podle přání majitele i na skocích vyšších. Během celé zkoušky byly posuzovány také vnitřní vlastnosti, jako temperament, charakter koně a ochota k práci. Celkové hodnocení hřebce bylo výsledkem předvedení z obou dnů.

Celkem se první den nepočetnému publiku představilo všech 11 přihlášených hřebců. Druhý den se bohužel předvádělo již jen 8 z nich. Hřebci 34/ 555 GRANT a CLAUDIUS nepokračovali na doporučení komise, hřebec CALITO, u kterého byly zjištěny nedostatky v dokumentech, odstoupil na žádost majitele.

Po zkoušce vloh byli vybráni čtyři hřebci: dva zahraničního chovu – CARAT D’LOUVER (holšt.) a BO JANGLES A (KWPN) a dva narození v ČR – 80/ 169 CZECH MADE a 79/ 1 ARAMIS II. U těchto hřebců následně proběhne posouzení rentgenových snímků končetin, které provede veterinární klinika v severním Německu (tato klinika posuzuje RTG snímky i pro Svaz chovatelů Holštýnských koní). Při negativním nálezu bude hřebcům udělen základní výběr do plemenitby pro PK CS, který opravňuje hřebce k připouštění po dobu jedné připouštěcí sezony, a to následující po uděleném výběru. Rozhodnutím Rady plemenné knihy může být toto oprávnění prodlouženo o 1 další připouštěcí sezónu, a to nejvýše dvakrát.

Celou akci výborným komentářem doprovázel Jan Chýle, jeho informace byly rozsáhlé a velmi zasvěcené.

Organizačně se na zkouškách výraznou měrou podílela rodina Půlpánova, které SCHCS tímto děkuje.

Přinášíme Vám rodokmeny zúčastněných koní a jejich výsledky. Hřebce stručně zhodnotil člen komise pan Jan Chýle.

Výsledkový protokol - strana 1
Výsledkový protokol - strana 2

Přejeme všem chovatelům a jejich koním hodně zdraví a štěstí v letošním roce !!!


www.studbookcs.cz