Zpráva z francouzského šampionátu mladých koní -- Fontainebleau 2. - 6. 9. 2009

Francouzský šampionát mladých koní -- Fontainebleau 2009

Do francouzského Fontainebleau odcestovala výprava Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR za účelem získání přesných znalostí systému zkoušek výkonnosti mladých skokových koní.

Francouzský šampionát mladých koní -- Fontainebleau 2009

Tento model odpovídá v zásadě představám svazu CS a je založen na přísném hodnocení dle tabulky A na trestné body, s mírným vlivem stylových rozhodčích, posouzením přiježděnosti, mechaniky pohybu a exterieru.
System zahrnuje 4, 5ti a 6tileté koně. Posuzují se zvlášť klisny a vedle hřebci a valaši, výsledky jsou podkladem pro kontrolu dědičnosti a vlastní užitkovosti. Cílem je roztřídit populaci do kategorií slovním hodnocením ELITE, EXCELLENT a TRES BON. Koně se postupně zúčastňují okresních, krajských a národních kol, nesmí startovat v jiných závodech , v krajském kole je 3členná komise a veterinář, kteří posoudí skokový styl a přiježděnost, další známlou je mechanika pohybu a exterier.
Krajské kolo má 2 kola a kůň zde může získat dobré body, které se ve finále odečtou od získaných bodů trestných
( 0 tr.b. + 1 bod, 4 trb + 0.5 b. a 8-12 tr.b. + 0.25 tr.b. )

Celý systém je tedy založen na minus a plus bodech, které se ve finále dodávají k dosaženému výkonu. Posouzení stylu a mechaniky s exterierem se provádí 20ti bodovou stupnicí. Např. za styl a přiježdění získá z tohoto maxima kůň 16 bodů a za mechaniku a exterier 18 bodů. Vypočte se průměr těchto známek, tj. 17 bodů. Do maxima 20 ti bodové stupnice tak chybí 3 body a to je hodnota NEP, která se přičte k výsledku finále. Konečný výsledek koně je pak součet tr.b. ze dvou kol ve finále + NEP minus dobré body za krajská čistá kola . Až jeden bod si z celk. tr. b. může odečíst i kůň, který úspěšně absolvoval start v drezurní soutěži a terénní zkoušce.

Zařazení do kategorií ELITE, EXCELLENT a TRES BON pak probíhá takto :

  ELITE EXCELLENT TRES BON
4letí 0 - 4 trb. 4 - 8 trb. 8 - 12 trb.
5tiletí 0 - 2 trb. 2 - 6 trb. 6 - 10 trb.
6tiletí 0 - 3 trb. 3 - 7 trb. 7 - 11 trb.

Francouzský šampionát mladých koní -- Fontainebleau 2009

Základní kola se jezdí pouze na trestné body bez rozeskakování , rozhoduje množství bezchybných parkurů , které jsou ex equo odměněny finančně a do finále se zřídka dostane kůň, který neabsolvoval alespoň 8 bezchybných kvalifikací. Hranice kvalifikace se pak vypočte podle vyhrané sumy dotací, letos to bylo 1400 euro pro 5tileté a 1800 euro pro 6tileté.

Slovní vyhodnocení finále je pak významným sdělením při prezentaci např. plemenných hřebců v katalozích.

Celý tento systém se nazývá CYCLES CLASSIQUES . Pro 4leté koně je toto hodnocení konečné, 5ti a 6tiletí pokračují dalším kolem nazývaným GRAND CRITERIUM, kam postoupí 50 nejlepších z cycles classique. Poté se sečtou tr. b. ze všech 3 kol a je tím určen vítěz Grand Criterium.

Vedle stojí samostatná soutěž - Grand criterium 7miletých. Jezdí se pouze na trestné body bez vlivu výše uvedených subjektivních známek, 1. kolo je honební a odpovídá výšce cca 135 cm , šířky skoků jsou maximální. 2. a 3. kolo dle tab. A, 2O nejlepších postoupí do finále, které už dosahuje 145 cm výšky a až 18O cm šířky. Na závěr se sečtou body ze všech 4 parkurů. Soutěž je " třešničkou na dortu " celého šampionátu a účastní se jí nejlepší jezdci i koně, letos např. E. Angot, F. Angot, R.Y. Bost., P. Delaveau, N. Delmote, E. Navet, J. Hurel, T. Rozier,....

Kromě systému soutěží byl přínosem i vjem z obrovského množství koní, mezi nimiž vynikalo zejména potomstvo hřebců Le Tot De Semilly, Diamant De Semilly a Quick Star... Svaz chovatelů CS v ČR se zajímal i o možnost využití franc. plemeníků v českém chovu, tak jako v minulých letech. Tato jednání vedl zejména předseda svazu Ing. Z. Muller.

Obtížnost soutěží byla vysoká, u 4letých dosahovaly finalové parkury 115cm, u 5til. 125 cm a u 6til. 135 cm. Značné byly šířky skoků, počty skoků v soutěži a délky parkurů byly na horní hranici možností. Požadované rychlosti od 325 do 400 m / min.

Vedle těchto nejprestižnějších soutěží je možné se zúčastnit kategorií B ( 5ti a 6tiletí ) , která je o cca 10 cm menší a soutěží pro amatéry s názvem CYCLES LIBRES, kam nemají přístup profesionálové.


Chovatelsky i obchodně byly zajímavá návštěva ELITNÍ DRAŽBY MLADÝCH KONÍ u M. Roziera v Haras Des Grands Champs, kde bylo v nabídce 115 koní a akce trvala celé 4 dny.

Návštěva Francie byla zajímavým doplněním znalostí členů svazu po chovatelské i sportovně organizační stránce a zkušenosti z cesty budou promítnuty do chovu i organizace sportovní testace mladých koní v ČR.

MVDr. Vít Holý - SCHCS
vit.holy@email.cz

Výsledkové listiny najdete na http://www.semaine-fontainebleau.com/spip.php?rubrique20

Fotografie

** připravujeme **

Foto 1
Foto 2
Rozlehlé hlavní kolbiště. Do celkového výsledku koně se započítává i hodnocení exterieru...

Foto 3
Foto 4
... a mechaniky pohybu. Vítěz 5 letých hřebců a valachů
QUOOL DU BOIS MARGOT se svým chovatelem.

Foto 5
Foto 6
Quir Royal Liniere SF (Royal Feu),
12. místo mezi 5l. hřebci a valachy,
hodnocení excellent.
Vítězka 5 l. klisen
Quandice de Kerglenn SF
(Diamant de Semilly - Quito de Baussy).

Foto 7
Foto 8
Vítěz 6 l. hřebců a valachů
Dalton van Het Lindehof BWP
(Bon Ami - Darco).
Petrus de Mazin SF
(Heartbeaker - Quartz du Vallon),
2.m. 6l. hř., hodnocení elite.

Foto 9
Foto 10
Ladro di Cuori di Caśan SI
(Kannan - Acobat II) - Eric Navet,
3.m. 6l.hř., hodnocení elite.
Paradis Latin SF
(Heartbreaker - Quabri de Laleu),
3.m. ex equo 6l.hř., hodnocení elite.

Foto 11
Foto 12
Toscan de Sainte Hermelle SF
(Surcouf de Revel - Bayac de Ste. Herm.),
8.m. 6l. hř., hodnocení excellent.
Vítězka 6 l. klisen
Pepite de l´Elstree SF
(Fidelio du Thot - Le Tot de Semilly),
jediná 6l.kl. s hodnocením elite.

Foto 13
Foto 14
Padisha de Mars SF
(Dollar de la Pierre - Libero H).
Precieuse Ar Park SF
(Papillon Rouge - Muguet du Manoir),
11. m. 6l.kl., hodnocení excellent.

Foto 15
Foto 16
Wirma KWPN (Hors la Loi II - Lux Z),
15. m. 6l. kl., hodn. tres bon.
Vítězka Grand Criterium 7letých
klisna Orphee de L´Illon SF
(Arpege Pierreville - Prince du Logis).

Foto 17
Orphee de L´Illon SF po vítězství.


foto L.Zavadilová
<< Zpět