Důležité upozornění pro chovatele – připuštění v rámci PK - nejsou možné dodatečné změny údajů v připouštěcím lístku !!

Připuštění v rámci plemenných knih vedených v ČR:

Na základě dohody, uzavřené mezi uznanými chovatelskými sdruženími, vedenými v ČR, ze dne 21.8.2009 v Humpolci, není nadále po vystavení připouštěcího lístku možná jakákoli změna údajů v něm uvedených. Upozorňujeme tedy chovatele, že při připuštění klisny musí včas nahlásit na připouštěcí stanici, v rámci které plemenné knihy si přejí připuštění realizovat (kde chtějí mít registrované hříbě). Dodatečný přepis připuštění do připouštěcího rejstříku jiné PK nebude možný.


<< Zpět

www.studbookcs.cz