2. ročník Středoevropského šampionátu mladých koní – Hradištko u Sadské, 15.- 17. 10. 2010

Areál JŠ Equus Kinský byl v polovině října pořadatelem již 2. ročníku mezinárodního šampionátu mladých skokových koní. Soutěže probíhaly v rámci závodů Bentley Cup . Soutěže byly vypsány pro koně 4 až 7mi leté , přičemž z organizačních důvodů byla spojena kategorie 6ti a 7mi letých.

V rámci Moravského a Českého šampionátu již startují všechny ročníky odděleně a "duchovní otec" šampionátu, Svaz chovatelů CS, bude i v Centrálním šampionátu hledat cestu k oddělení všech kategorií. Je pravdou, že v rámci velkých závodů bývají společné soutěže pro 6 a 7mi, eventuelně 7mi a 8mi leté, ale tyto soutěže nemívají vážný chovatelský význam a s myšlenkou šampionátu se nedají srovnávat.

Pořadatelé letos již disponovali krásnou halou pro opracování koní, která loni citelně chyběla, zejména při loňském velmi špatném počasí... letos bylo naopak celé 3 dny krásně a tak řada závodníků možnost opracování v nové hale ani nevyužila.

V kategorii 4 letých hřebců, klisen a valachů se představilo 18 dvojic, 6 z nich dokázalo absolvovat 2 kola parkuru stavitele Eduarda Petroviče bez chyby. V rozeskakování byli bez chyb již jen 3, zvítězila VÍSKA (CS) po Refürstinels z Victoria po Boruschkin, Marek Klus - Stáj Newport. Chovatelem je Hř. Albertovec, rodina Velmíra. O více jak 2 vteřiny pomalejší byla v rozeskakování K. Mikulková a Le Bo Jangles Karsit (KWPN) - (Larino- Ramiro Z) Stáj Karsit. 3. místo vybojoval Vl. Tretera a Clifford Z (Zangersheide) - (Cassiano- Wienerwald) Sp. stáj Tretera, maj. Ing. Fr. Pokorný. Na dalších místech s 1 chybou v rozeskakování skončil J. Pařenica a Buster´s Baldur (KWPN) po Orlando - E- Pilot, dále R. Šipoš a Fortis (ČT) Watergate - Quoniam III - Gesomont Bohumín.
Na startovní listině bylo 9 zástupců ČT, 4 CS a 9 zahraničních koní. Obtížnost byla na stupni ZL.

5 ti letí soutěžili na parkurech L* a L**. Celkem 17 dvojic absolvovalo techmicky náročnější parkury, pouze Zdeněk Hruška a ČIKI - ČIKI (ČT) Le Patron - Taifun , Sp. stáj Zd. Hruška - maj. Helena Lahodná - dokázal bez chyby zdolat obě kola a zaslouženě zvítězil. 5 dalších dvojic mělo 1 chybu ze 2 kol a podle času 2. kola se umístili takto :
2. J. Pařenica - Aquito (KWPN) Padinus - Voltaire Audit Sulice
3. J. Hruška - Korádo H (CS) Corrado II - Gottward JK Opava Kateřinky
4. P. Hynek - Chasinta Interkonix (HOLST) Cessano II - Concerto II JK Interkonix
5. V. Naštický - Libora (SVK) Slovensko
Pouze 1 dvojice soutěž nedokončila. Na startu bylo 5 ČT, 5 CS a 7 importů

6ti a 7mi letí absolvovali S* a S** , 7miletí zvýšené o 5 cm. Tato kategorie byla nejsilnější a měla 47 startujících , zhruba polovinu 6ti a polovinu 7mi letých. 13 x startovali zástupci plemenné knihy CS, 12 x ČT a importů bylo 22. Technicky obtížné parkury odpovídaly kvalitě startujících, po prvním kole bylo téměř polovina bezchybných. Celkově však 10 dvojic nakonec soutěž nedokončilo, někteří z důvodu nenastoupení do 2. kola. Do rozeskakování postoupilo 9 koní , 4 6tiletí a 5 7miletých. S nulou absolvovali rozeskakování pouze 3 dvojice. Nejrychlejší byla N. Crnková a MILKY WAY - 6let - (GER) Caruso - Capitol I - JS Bost B , maj. M. Crnková , 2. místo vybojoval M. Hentšel a Sauron (CS) Silvio II - Landos - JK Baník Ostrava maj. P. Hudeček a 3. skončil R. Doležal - Livigno (GER) Levisto - Kolibri ) JK Hř. Suchá maj. R. Doležal. S 1 chybou absolvoval rozeskakování Jan Štětina a Darco - S , po 2 chybách pak D. Pálková - Oregon 5, J. Štětina - Atomic -S a slovenský M. Pribula - Zwelgje ...

Celkově v šampionátu odstartovalo 82 koní a závody se vydařily, Je jen škoda, že řada závodníků se odhlásila těsně před závody údajně z důvodu přesunutí z venkovního kolbiště do haly a nepřijeli ani avizovaní závodníci z Polska , kteří dodatečně apelovali na nevyhovující termín závodů ... je však otázkou, zda by při jiném termínu byla účast rozsáhlejší. Za současné situace by možná stálo za to přehodnotit název soutěže se zachováním jeho principů... Podstata šampionátu reflektuje na způsob pořádání závodů ve světě a máme za to, že adekvátně připravuje koně i jezdce k mezinárodnímu srovnání. Svaz chovatelů CS financuje nejen velkou část základní dotace soutěže ale nezapomíná ani na specielní odměny pro koně CS a jejich chovatele. Obdobně se chová i Svaz chov. koní Kinských, Svaz chovatelů ČT dosud neprojevil o šampionátové soutěže zájem.. Celková neveselá ekonomická situace našeho státu bude mít jistě v příštích letech dopad i na chov koní a jejich sportovní využití, přesto uděláme vše pro to , aby současný model šampionátu zůstal zachován. Děkujeme všem, kteří se na jeho existenci podíleli a podílejí ....


MVDr. Vít Holý
vit.holy@email.cz


Výsledkové listiny:
Výsledky čtyřletí
Výsledky pětiletí
Výsledky šestiletí a sedmiletí

<< Zpět