8. ročník Moravského šampionátu mladých koní,
finále v Trojanovicích 6. – 7. srpna 2014

Trojanovický areál ožil ve dnech 6. - 7. srpna tradiční finálovou soutěží pro mladé koně čtyř až sedmileté. Parkury obtížnosti ZL až ST* byly na horní hranici náročnosti a plně prověřily připravenost všech soutěžících. Povrch kolbiště byl nově doplněn o geotextilii a byl velmi dobrý. Svaz chovatelů CS opět významně podpořil financemi celou akci a významně podpořil i úspěšné majitele a chovatele CS koní.

4 letí soutěžili ve dvou kolech ZL, z 21 koní pouze 5 dvojic dokázalo ani jednou nechybovat. V rozeskakování byli bezchybní 3, nejlepším časem zvítězil CAMERON (M. Hentšel - Baník Ostrava ) po Quick Lauro Z z Carramby po Arras - PK CS, chov. a maj. Baník Ostrava. CAMERON podává v celé sezoně stabilně výborné výsledky. Na 2. místě skončil J. Zwinger s holštýnským hřebcem CASCARELLO po Cassini II a stejný jezdec byl i 3. s polským EURO 12 G majitelky Petry Hrbáčové. 4. a 5. místo pro sebe opět získal M. Hentšel , s koňmi Ing. Z. Müllera - PKCS - MONTE CARLO, valach po Monte Bellini a PANDRHOLA - plemenný hřebec po Padinus, polobratr známých skokanů Crux a Censor. Díky embryotransferu v ERC Mnětice pocházejí Monte Carlo i Pandrhola z jedné matky - holštýnské Cassindi po Cassini II.
Finále předcházely 4 kvalifikační kola ( Chotěbuz, Ostrava, Frenštát, Trojanovice ), ve kterých byli v součtu nejlepší 2 zástupci PKCS - Cameron a Pandrhola.V základních kolech úspěšně bodovalo 31 koní, celkem startovalo 40 koní.

5ti letí soutěžili na L* a L**. Zatímco 1. kolo šli čistě 4 jezdci, ve druhém kole byl bezchybný jen trakénský (CS) QUINTAR (Quintet - Stella po Saint Tropez) s MVDr. Vítem Holým z Hřebčína Amona. Ten se teprve před 10 dny vrátil z holštýnska, kde byl v sezoně ježděn B. Tomanovou a výrazně uspěl na Trakehner Bundesturnier v Hannoveru, kde ve skokovém šampionátu 5ti a 6tiletých (společně na parkuru M*, 125 - 130 !) skončil celkově 3. a mezi 5tiletými byl dokonce nejlepší... Quintar zvítězil již loni ve finále MŠMK 4 letých a je plemenným hřebcem PK TRAK a CS. 2. místo vybojoval ASSASIN, valach PK ČT po Aristo Z, chovatel i majitel Gesomont Bohumín (jezdec R. Šipoš). 3. místo získal J. Zwinger a CLIPER - valach PK CS po Clinton I, chov. a maj. Ing. Ivo Kaspar. I 4. příčku získala zástupkyně PK CS - CAMPILLA (Palisco - Carramba po Arras) - matka Carramba je matkou vítěze 4 letých Camerona (maj. a chov. JK Baník Ostrava) s jezdcem M. Hentšelem, který byl ještě i 5. s polským valachem DIGISPORT CARNAVAL. Celkem startovalo 16 koní. Po základních kolech byli nejlepší koně Campilla, JLB Wavo Charlie a Rolanda. Úspšně bodovalo v základních kolech 34 koní, celkem se zúčastnilo 42.

6ti letých koní se sešlo 10. Na parkuru S* a S** se předvedl kvalitní ročník, po 1. kole bylo 5 bezchybných. Z těch ovšem čisté konto ve 2. těžkém kole zopakoval již jen valach CENSOR, holštýn s jezdcem M. Hentšelem (Baník Ostrava) po Carthago Z z Cassindi. Censor je pravým bratrem plemeníka Cruxe a polobratrem letos úspěšných 4 letých - Monte Carlo a Pandrhola. Chov. a maj. je Ing. Z. Müller. S 1 chybou ze 2 kol se podle času 1. kola za sebou seřadili:
2. místo AL GRANA (ČT) J. Zwinger (Al Campo), maj. Tomáš Škuta, 3. místo tlumačovský ZLÍN INFERNO (BWP) po Zürich - Ing. P. Eim, 4. místo DAYTILLA (KWPN) po Chiquitin La Silla, jezdec i majitel Jan Zwinger a 5. místo pro domácí DARONE (KWPN) po Canturano - jezdec a maj. Lucie Strnadlová (Stáj SKL Trojanovice).
Nejlepší po 4 základních kolech byl LOKVENC (PKCS), ten se ve finále s M. Hentšelem umístil na 6. místě.
6tiletých nastoupilo do základních kol 28, úspěšně bodovalo 25.

Nadějný 7mi letý ročník byl bohužel oslaben o prodané úspěšné koně Lepus a Crux (M. Hentšel) a Z. Žíla se bohužel nemohl zúčastmit pro onemocnění... A tak v malém sportovním poli zvítězil v parkurech S** a ST* J. Zwinger s LA COROU 1 (ČT) po Color of Love, maj. L. Pinkava, před EASTMANem se St. Kopeckou z Čisté u Litomyšle (ČT - Eibisch II), ta je i jeho majitelkou. 3. místo si odnesl M. Řezníček a SATISFACTION III (hann. po Stakkato) ze Stáje Mustang

Celá akce byla ze strany pořadatele pěkně připravena, pouze termín konání musel být kvůli přívalovému dešti o jeden den posunut... a tak nám již jen zbývá těšit se na další, již 9. ročník MŠMK. Podpora ze strany Chovatelského svazu CS se výrazně projevuje v účasti a výsledcích koní PK CS. Jsme přesvědčeni, že toto je nezbytná cesta k realizaci produkce našich chovatelů. Obecně i ve světě vlivem změny struktury jezdecké veřejnosti výrazně poklesl zájem o ježdění mladých koní a důsledkem toho jsou prořídlé startovní listiny. Jedno ze základních kol KMK (Hořovice) muselo být dokonce pro nezájem zrušeno! Tento alarmující stav musí pomoci řešit právě chovatelské svazy a existence seriálu jako je MŠMK tomu výrazně napomáhá.

MVDr. Vít Holý
vit.holy@email.cz

Výsledkové listiny:
Výsledky čtyřletí
Výsledky pětiletí
Výsledky šestiletí
Výsledky sedmiletí


<< Zpět

www.studbookcs.cz