Finále Moravského šampionátu mladých koní
Trojanovice, 10. – 11. 8. 2013

7. ročník MŠMK vyvrcholil dvoudenním finále opět v krásném prostředí trojanovického areálu. Vzájemná dohoda všech chovatelských svazů o nové podobě tradičního KMK, kdy mohou startovat i valaši českého chovu a odměna patří i všem bezchybným, vedla sice ke snížení počtu účastníků, ale sešlo se velmi kvalitní pole koní a jezdců. Náročné parkury prověřily 4leté ve 2 kolech ZL, 5tileté v L* a L** , 6tiletí absolvovali S* a S**, hodnoceni byli společně se 7miletými, ti skákali S** a ST *. Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka odměnil nejlepší účastníky základních kol a ve finále pak nejlepší 3 své zástupce a zároveň chovatele nejúspěšnějšího koně CS.
Pořadatelé opět zkvalitnili povrch kolbiště, textilie je v současnosti na venkovním kolbišti i v hale... Počasí bylo krásné a tak po loňské průtrži mračen a zrušení 2. kola byl zážitek z finále optimální....

4letí:
Vítězem všech kvalifikačních kol se stal trakénský hřebec QUINTAR (Quintet - Stella po Saint Tropez) z JK Hř Amona (MVDr. Vít Holý)., 2. skončila GRÁCJE s P. Holešovským (Stáj Phar Lap), 3. byla FARLY M s J. Malým ( Stáj Montana).

Ve finále byli po 1. kole bez chyby 4 koně, Quintar, OK Bathory, Assasin a Rolanda. Tento výsledek zopakoval v neděli již jen QUINTAR, podle času 1. kola se dále s jednou chybou umístili Pavel Břenek s OK Bathory (Cento Bruzovice), 3. pak René Šipoš a Assasin (Aristo Z) z Gesomont Bohumín a 4. J. Urban a Rolanda (JK Rakon Kojetín). 2 chyby z obou kol měla 5. umístěná Canada 1 (Candiavolo) s L. Strnadlovou z domácího oddílu SKL Trojanovice. Quintar a Canada 1 reprezentovali PKCS.

Foto 1
Vítězný čtyřletý QUINTAR, CS, Quintet (Q III-40) – Stella po Saint Tropez, jezdec MVDr. Vít Holý, JK Hřebčín Amona, chovatel a majitel Ondřej Holý, Bolatice

Foto 1
Foto 2
Vítězný čtyřletý QUINTAR Vítězný čtyřletý QUINTAR

Foto 1
Foto 2
Druhá ve čtyřletých OK BATHORY, ČT, Oscar – OK Bara (GB) xx po K-Battery xx, jezdec Pavel Břenek, JK Cento Bruzovice, chovatel a majitel Ing. Vladimír Křivka Pátá ve čtyřletých CANADA, CS, Candiavolo – Anabell po Aramis, jezdkyně Lucie Strnadlová, chovatel a majitel Miroslav Strnadel, Trojanovice

Foto 1
Čtyřletá LACORDINA, CS, Cassilius – Lastura po Arras, jezdec Jan Zwinger, chovatel a majitel Anna Orlovová, Ostrava

5letí:
První po kvalifikacích byli ex equo LOKVENC (Lordano - Cabdula du Tilard) - M. Hentšel z Baníku Ostrava a SONYA (Toy de Maziere – Servátor-21 ), P. Holešovský, maj. Pavel Kondziolka, oba zástupci PK CS.

Ve finále v 1. kole oba potvrdili své kvality bezchybnou jízdou a s nimi ještě další 3 - Daytilla s J. Zwingerem, Ilusion Dream a M. Žilinský a Darone s L. Strnadlovou. Bez chyby se však ve 2. kole udržel již jen Lokvenc a Daytilla. Po dramatickém rozeskakování byl o 3 vteřiny rychlejší LOKVENC s M. Hentšelem z Baníku Ostrava (chov. a maj. Ing. Z. Müller - PKCS). 3. místo vybojoval s jednou chybou opět M. Hentšel, tentokrát s velmi nadějným pravým bratrem plemeníka Crux – CENSOREM. Čtvrtý skončil P. Holešovský se spolehlivou Sonyou a 5. byl ještě J. Zwinger a Al Granna.

Foto 1
Foto 2
Vítězný pětiletý LOKVENC, CS, Lordano – Vrbice po Cabdulla du Tillard, jezdec Marek Hentšel, JK Baník Ostrava, Ing. Zdeněk Müller, CSc., Mnětice Vítězný pětiletý LOKVENC

Foto 1
Foto 2
Druhá v pětiletých DAYTILLA (KWPN, Chiquittin la Silla – Lux Z) s jezdcem a majitelem Janem Zwingerem, Stáj Zwinger Druhá v pětiletých DAYTILLA

Foto 1
Třetí v pětiletých CENSOR, holst., Carthago Z – Cassindi po Cassini II, jezdec Marek Hentšel, JK Baník Ostrava, chovatel a majitel Ing. Zdeněk Müller, CSc., Mnětice

Foto 1
Foto 2
Čtvrtá v pětiletých SONYA, CS, Toy de Maziere – Sany po Servátor – 21, jezdec Pavel Holešovský, Stáj PHARLAP, chovatel a majitel Pavel Kondziolka, Závada Pátý v pětiletých se umístil Jan Zwinger s AL GRANOU (ČT, Al Campo – Charisma po Le Patron), majitel Tomáš Škuta, chovatel Stáj Mustang s.r.o.

Foto 1
Foto 2
Pětiletá DARONE (KWPN po Canturano) s Lucií Strnadlovou, Stáj SKL Trojanovice Pětiletá ARTEA (ČT po Amarillo) s MVDr. Vítem Holým

6 a 7letí:
Po základních kolech 6tiletých bylo pořadí následující: 1. LEPUS (Lordano - Carthago Z) - M. Hentšel - chov. a maj. Ing. Z. Müller - PK CS, 2. ARMEN 1 (Lordano - Amaretto D II) - P. Holešovský, chov. a maj. P. Kondziolka, PK CS, 3. místo LARETO, J. Kubrický, PK ČT. Suverénním vítězem se stal ve finále z obou kol bezchybný LEPUS, který je zároveň nominován za PK CS na Mistrovství světa mladých koní v Lanaken. 2. místo obhájila ARMEN 1 a 3. byl opět M. Hentšel s úspěšným plemeníkem PK CS CRUXem (Carthago Z - Cassini II), chov a maj. Ing. Z. Müller. 4. místo vybojovala SARAH - L s J. Ludvíkem (Velká Polom) a 5. místo si odnesla další zástupkyně PK CS KAREN 5 (Arras - Chalif 5) s MVDr. Holým z JK Hř. Amona.

Nejlepšími chovateli PK CS se tak stali RNDr. Ondřej Holý (QUINTAR - 4 letí) a Ing. Z. Müller (LOKVENC a LEPUS) 5ti, 6ti a 7miletí...

Foto 1
Vítězný šestiletý LEPUS, CS, Lordano – Diana po Carthago Z, jezdec Marek Hentšel, JK Baník Ostrava, chovatel a majitel Ing. Zdeněk Müller, CSc.

Foto 1
Foto 2
Vítězný šestiletý LEPUS Vítězný šestiletý LEPUS

Foto 1
Foto 2
Druhá v šestiletých ARMEN, CS, Lordano – Amareta po Amaretto D II, jezdec Pavel Holešovský, Stáj PHARLAP, chovatela majitel Pavel Kondziolka, Závada Třetí v šestiletých CRUX, holšt., Carthago Z – Cassindi po Cassini II, jezdec Marek Hentšel, JK Baník Ostrava, chovatel a majitel Ing. Zdeněk Müller, CSc.

Foto 1
Foto 2
Čtvrtá v šestiletých SARAH – L, ČT, Catango Z – Sisi po Le Voltaire, jezdec Jakub Ludvík, chovatel a majitel Emil Ludvík, Velká Polom Pátá v šestiletých KAREN, CS, 387 Arras – Kachetia trak. po Chalif 5, jezdec MVDr. Vít Holý, chovatelka a majitelka MVDr. Helena Holá, hřebčín Amona

Foto 1
Foto 2
Ze sedmiletých koní se nejlépe umístila VELVETA (ČT, Pinot Grigio – Vesna po Topas-13) s Jiřím Malým ze Stáje Montana, chovatel Milan Šebek, Žamberk QUIX (CS, Quidam de Revuee – Cincinnati po Lombard holst.) s Janem Zwingerem absolvovali první kolo čistě, druhé bohužel nedokončili pro poruchu na výstroji.

Foto 1
Šestiletý CHARISMAN (ČT po Le Patron) s Michalem Žilinským ze Stáje Newport

Poděkování patří všem pořadatelům i účastníkům, šampionát měl vysokou úroveň i přes menší počet startujících. A tak se již dnes můžeme těšit na ročník 2014...

MVDr. Vít Holý
vit.holy@email.cz

Výsledkové listiny:
Výsledky čtyřletí
Výsledky pětiletí
Výsledky šestiletí a sedmiletí

Autoři fotografií:
   Jiří Gebauer
   Ivana Maršálková
   Zenon Kisza


<< Zpět

www.studbookcs.cz