Český šampionát mladých koní – 4. ročník

1. kvalifikační kolo – 28.4.2010, Praha Císařský ostrov

Ve středu 28. dubna 2010 se v Praze na Císařském ostrově konalo 1. kvalifikační kolo Českého šampionátu mladých koní (ČŠMK).

Tento seriál je součástí Českomoravského šampionátu mladých koní a je společným projektem jezdeckých klubů pořádajících jednotlivá kola a chovatelských svazů, konkrétně Svazu chovatelů koní Kinských a Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (SCHCS). Cílem projektu je vytvoření seriálu soutěží pro co nejširší startovní pole koní (je umožněna účast valachů) s objektivním hodnocením dle dosažených trestných bodů. Testováním užitkových vlastností široké části populace mladých sportovních koní jsou získávány podklady pro kontrolu dědičnosti v chovu koní v ČR.

Kůň je zařazen do hodnocení pouhou účastí v kvalifikaci. Účast v kvalifikacích je umožněna kterémukoli koni příslušného ročníku s platnou licencí ČJF. Ze základních kol postupují ti nejlepší do dvoukolového finále. Kvalifikační kola pro čtyř a pětileté jsou bez rozeskakování, koně se umisťují ex equo dle dosažených trestných bodů. Dle trestných bodů během celého seriálu se jednotlivým koním tabulkově načítají kladné body, dle kterých se mohou kvalifikovat do finále. Kvalifikace šestiletých jsou již klasické soutěže s rozeskakováním, kladné body jsou připisovány dle umístění do 15. místa. Tabulka průběžného bodového hodnocení jednotlivých koní je zveřejňována na stránkách chovatelských svazů CS a KK. Vrcholem celé akce je od roku 2009 Středoevropský šampionát mladých koní s mezinárodní účastí, pořádaný v říjnu Jezdeckou školou Hradištko u Sadské. Svaz chovatelů CS v ČR finančně odměňuje chovatele a majitele nejlepších koní CS ve finále ČŠMK, MŠMK a Středoevropském šampionátu.

1. kolo ČŠMK se odehrálo za slunečného jarního počasí na Císařském ostrově v jezdeckém areálu IN–EXPO GROUP s.r.o.. Závodů se zúčastnilo celkem 82 koní. Závodníci nešetřili chválou na stavitele parkurů Petra Švece, který postavil parkury na mírách a přitom pro mladé koně velmi korektně a příjemně. Výsledkem bylo velké množství čistých a pěkných výkonů (ve čtyřletých 7 x 0 tr. b., v pětiletých 15 x 0 tr. b. a v šestiletých 16 x 0 tr. b. v základním kole a 9 x 0 tr. b. v rozeskakování). Součástí závodů byla i soutěž S* pro sedmileté koně, která nebyla kvalifikací pro finále. V této soutěži startovalo 12 koní a zvítězil Filip Doležal – KENWOOD (OLD, Kannan) z Českého jezdeckého klubu. Ve startovních polích spolu soutěžili domácí i importovaní koně, z koní narozených v ČR se úspěšně předvedlo několik potomků hřebce 434 Veneur du Luc (SF, Double Espoir). Koní narozených v rámci PK CS bylo ze všech startujících koní 13 %.

ČŠMK pokračuje 2. kvalifikačním kolem ve středu 12. května v Židovicích.

Ing. Lucie Zavadilová

Kompletní výsledkové listiny:
Skok „Z“ – čtyřletí koně
Skok „ZL“ – pětiletí koně
Skok „L*“ – šestiletí koně
Skok „S*“ – sedmiletí koně

Startovní listiny včetně původů koní a příslušnosti k PK:
Skok „Z“
Skok „ZL“
Skok „L*“
Skok „S*“

Dále najdete na našich stránkách tabulku s průběžným bodovým hodnocením koní a fotografie některých koní CS ve fotogalerii (foto Josef Malinovský).

<< Zpět

www.studbookcs.cz