Nové předpovědi plemenných hodnot (SKOKOVÝ INDEX za rok 2016)

Nově vypočtené plemenné hodnoty-SKOKOVÝ INDEX doplněný o rok 2016, zpracovala Ing. Alexandra Novotná z VÚŽV Uhříněves.
Vysvětlivky k žebříčkům:
     1. vsichni RPH : SKOKOVÝ INDEX pro všechny koně, kteří startovali od r.1990 a jejich předky z rodokmenu.
     2. plemenici : žebříček nejlepších plemeníků podle SKOKOVÉHO INDEXU se spolehlivostí vyšší než 30 %, rokem narození plemeníků od 1991 a nově s minálním počtem potomků=5.
     3. kone CS : žebříček nejlepších koní plemene CS vhodných do chovu (pouze klisny a hřebci), kdy SKOKOVÝ INDEX je větší než 120, hřebci s rokem narození od 1991, klisny s rokem narození od 1996.
     4. trend 2016 : genetický trend skokových vlastností za posledních 18 let.

SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní.
U SKOKOVÉHO INDEXU je rovněž důležitá i jeho spolehlivost, která je u každého žebříčku uvedena v %. Spolehlivost může nabývat hodnot od 0 do 100 %, a logicky čím vyšší spolehlivost RPH, tím lépe. Samozřejmě ale záleží na množství informací vstupujících do výpočtu o daném koni, tzn. že starší plemeník, který má už mnoho potomků bude mít vyšší spolehlivost RPH než mladý hřebec, který startuje 1.rokem má mladé potomstvo nebo ještě žádné nemá. S postupem času, nabíhajícími informacemi potomcích a o dalších příbuzných jedincích a dalších soutěžích se i mladému hřebci bude zvyšovat spolehlivost SKOK.INDEXU.

<< Zpět

www.studbookcs.cz