Chovatelské odměny za sportovně úspěšné koně plemene CS – výzva chovatelům.

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR, z. s., hodlá, jako každoročně, na konci roku finančně odměnit chovatele nejúspěšnějších sportovních koní CS za sezónu 2017.

V letošním roce došlo k rozšíření kategorií odměňovaných soutěží a chovatelé si sami svazu nahlásí odměnitelné výsledky svých odchovanců.

Podmínky pro odměnění:

Chovatel koně, narozeného jako slovenský teplokrevník v ČR (CS), který se umístil do 5. místa v soutěžích:
   - finále KMK,
   - MČR senioři (jednotlivci, ženy), děti, junioři, ml. jezdci + soutěže obdobného typu v zahraničí,
   - Martinický šampionát,
   - mezinárodní závody (I),
   - mezinárodní chovatelské závody,
   - amatérské soutěže na mezinárodních závodech.

Klasické jezdecké disciplíny (skoky, drezura, všestrannost) + paradrezura.

Výsledek se vztahuje vždy k aktuálně odměňovanému roku. Chovatel je ten, komu se daný kůň narodil, tj. majitel klisny v době narození hříběte. Je uveden v průkazu koně a v ÚEK ve Slatiňanech.

Chovatelé se přihlásí sami v aktuálním daném roce s doloženým výsledkem.

Výsledky je možno zasílat do 15. listopadu 2017 na svazový e-mail: schcs@studbookcs.cz.

<< Zpět

www.studbookcs.cz