MS mladých koní v Lanakenu 20. - 24. 9. 2017.

Možnost společné cesty pro členy svazu zde (ad 1)
Možnost přihlášení koní za PK CS zde (ad 2)

Ad 1:
SCHCS nabízí pro své členy možnost společné cesty na MS mladých koní v Lanakenu s přispěním svazu.
Doprava vlastní "sdružená".
Podmínky příspěvku:
Týká se jen řádných členů svazu (účast na VH popř. omluvená a zaplacené členské příspěvky na rok 2017)
Hrazení cestovného: 4 osoby (členové) v 1 autě = celé cestovné, 3 os. = ¾, 2 os. = ½
Ostatní náklady:
          600,- Kč/ 1 den na ubytování
          ½ ze vstupenek, max. 400,-Kč/1 den
          tj. max. 1.000,- Kč/ 1 os./ 1 den.
Vyúčtování až po cestě + podání zprávy ze služební cesty.
Zájemci se mohou přihlásit na email schcs@studbookcs.cz do konce srpna 2017.

Ad 2:
Možnost přihlášek koní do Lanakenu za PK CS (tj. na vlastní náklady, PK CS doporučí účast koně k ČJF):
Koně narození v PK CS (vybíráni přednostně), nebo koně zapsaní v PK CS (tj. plemenní hřebci a plemenné klisny)
Kategorie: 5, 6, 7 letí, Sires of the World (tj. plemenní hřebci, 150)
Zájemci se mohou přihlásit do 20. srpna 2017 na email schcs@studbookcs.cz.

<< Zpět

www.studbookcs.cz